Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu hình ảnh hoại tử vô mạch chỏm xương đùi trên phim chụp xquang và cộng hưởng từ khớp háng.
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lưu Thị Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam, số 383, p:70-79. Số 383 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu hình ảnh hoại tử vô mạch chỏm xương đùi trên phim chụp xquang và cộng hưởng từ khớp háng. tại đây