Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU Fe-SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC ĐỂ XỬ LÝ PHENOL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Nội
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Hóa học Tập 5 Số 50 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7174
Tóm tắt nội dung

Tải file TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU Fe-SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC ĐỂ XỬ LÝ PHENOL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC tại đây