Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số thông qua tình huống
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 2 Số 302 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo dục kĩ năng sống có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cá nhân trong xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập như ngày nay. Điều này càng đặc biệt đúng hơn với học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, bởi đây là đối tượng mà KNS còn yếu và thiếu do bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân: đặc điểm tâm sinh lý, vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khó khăn, chất lượng, điều kiện giáo dục còn thấp...Do đó, việc nghiên cứu về quá trình thực hiện GDKNS cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số là việc làm rất cần thiết và phức tạp. Bài viết này đề cập đến cơ sở, ý nghĩa để thực hiện GDKNS cho HSTH người DTTS thông qua tình huống, từ đó đề xuất cách tiến hành, quy trình thực hiện GDKNS cho HSTH người DTTS thông qua tình huống và một số lưu ý cơ bản cho GV khi sử dụng. 

 

Tải file Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số thông qua tình huống tại đây