Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng kĩ năng sống của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 98 Số 10 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

 Học sinh tiểu học dân tộc thiểu số là một đối tượng giáo dục đặc biệt, mang những đặc điểm riêng về học tập, tâm lý và giao tiếp. Để việc thực hiện giáo dục nói chung và giáo dục kĩ năng sống nói riêng cho các em mang lại hiệu quả đòi hỏi những nhà nghiên cứu và giáo dục phải xuất phát từ những cơ sở thực tiễn cơ bản. Bài viết này xin trình bày những nét cơ bản nhất về kĩ năng sống của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, với hy vọng nó sẽ phần nào chỉ ra được những nét cơ bản về thực trạng làm cơ sở cho quá trình đề xuất và triển khai giáo dục kĩ năng sống cho đối tượng học sinh này.

Tải file Thực trạng kĩ năng sống của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc tại đây