Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Chu Thành Huy, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Hoàng Tâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên Tập 96 Số 8 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng tại đây

Đính kèm: