Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu thực trạng tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch tại khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tuyển tập công trình nghiên cứu Hội Nghị Địa lý toàn quốc 2012 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu thực trạng tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch tại khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long tại đây