Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết quả chọn lọc một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của giống lạc L18
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Thu Thuỷ, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 27 Số 10 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHTN
Tóm tắt nội dung

Tải file Kết quả chọn lọc một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của giống lạc L18 tại đây