Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình ba chiều và xây dựng mô hình hệ hô hấp cơ thể người
Lĩnh vực Y học
Tác giả Trịnh Xuân Đàn, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Bá Mấy, Hồ Xuân Nhàn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 415 Số 1 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hình ảnh ba chiều ngày càng có nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu về y học nói chung và trong giải phẫu người nói riêng. Mô hình hoá là một khâu quan trọng trong các ứng dụng phục vụ nghiên cứu về giải phẫu học. Báo cáo trình bày một số cách tiếp cận trong mô hình hoá 3D và xây dựng mô hình 3D cơ quan hô hấp trên cơ thể người Việt.

Tải file Mô hình ba chiều và xây dựng mô hình hệ hô hấp cơ thể người tại đây