Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 118 Số 118 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN1859-0810
Tóm tắt nội dung

Phương tiện trực quan luôn là công cụ dạy học hiệu quả trong môn Toán ở tiểu học. Do đó bài viết trình bày sơ lược lí luận về phương triện trực quan trong dạy học và đưa ra quy trình sử dụng phương tiện trực quan nhằm khai thác kinh nghiệm, vốn sống của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán.