Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới, Dương Thị Bích Hồng
Nhà xuất bản / Tạp chí Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 64 Số 2 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tại đây