Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Nhà xuất bản / Tạp chí Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 65 Số 3 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên tại đây