Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3001 Vũ Thị Quý Đại học Nông Lâm
0 0 0
3002 Vũ Thị Quỳnh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3003 Vũ Thị Quỳnh Chi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3004 Vũ Thị Sim Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3005 Vũ Thị Tâm Đại học Y-Dược
0 0 0
3006 Vũ Thị Thái Đại học sư phạm
0 0 0
3007 Vũ Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
3008 Vũ Thị Thanh Huệ Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3009 Vũ Thị Thanh Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
3010 Vũ Thị Thanh Thuý Đại học Khoa học
0 0 0
3011 Vũ Thị Thanh Thủy Đại học Nông Lâm
0 0 0
3012 Vũ Thị Thơm Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3013 Vũ Thị Thu Hằng Đại học Y-Dược
1 0 0
3014 Vũ Thị Thu Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3015 Vũ Thị Thu Lê Đại học Nông Lâm
0 0 0
3016 Vũ Thị Thu Loan Đại học Nông Lâm
0 0 0
3017 Vũ Thị Thu Thủy Đại học sư phạm
1 3 1
3018 Vũ Thị Thuý Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3019 Vũ Thị Thúy Đại học Y-Dược
0 0 0
3020 Vũ Thị Thủy Đại học sư phạm
1 1 0
3021 Vũ Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm
1 0 0
3022 Vũ Thị Thùy Linh Đại học Y-Dược
0 0 0
3023 Vũ Thị Thuý Thảo Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3024 Vũ Thị Thùy Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3025 Vũ Thị Trà Mi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3026 Vũ Thị Tú Anh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
3027 Vũ Thị Tú Anh Đại học sư phạm
1 0 0
3028 Vũ Thị Tùng Hoa Đại học sư phạm
0 0 0
3029 Vũ Thị Tuyên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3030 Vũ Thị Yến Hồng Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3031 Vũ Thu Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3032 Vũ Thúy Hằng Đại học sư phạm
0 0 0
3033 Vũ Thụy Hùng Đại học sư phạm
0 0 0
3034 Vũ Tiến Thăng Đại học Y-Dược
0 0 0
3035 Vũ Triệu Nga Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3036 Vũ Trượng Lượng Đại học sư phạm
1 0 0
3037 Vũ Vân Anh Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Địa lý
4 5 0
3038 Vũ Văn Cành Đại học sư phạm
0 0 0
3039 Vũ Văn Đam Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3040 Vũ Văn Đệ Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3041 Vũ Văn Diện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3042 Vũ Vân Du Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3043 Vũ Văn Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3044 Vũ Văn Hiệu Đại học Y-Dược
0 0 0
3045 Vũ Văn Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Tin học
0 2 0
3046 Vũ Văn Long Đại học Y-Dược
0 0 0
3047 Vũ Văn Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
3048 Vũ Văn Nhân Đại học sư phạm
0 0 0
3049 Vũ Văn Nhượng Đại học sư phạm
0 1 0
3050 Vũ Văn Thắng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 1 1
Trang 61/62 <12...5253545556575859606162>