Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3001 Vũ Thị Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3002 Vũ Thị Phương Đại học Khoa học
0 0 0
3003 Vũ Thị Quế Anh Đại học Nông Lâm
0 0 0
3004 Vũ Thị Quý Đại học Nông Lâm
0 0 0
3005 Vũ Thị Quỳnh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3006 Vũ Thị Quỳnh Chi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3007 Vũ Thị Sim Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3008 Vũ Thị Tâm Đại học Y-Dược
0 0 0
3009 Vũ Thị Thái Đại học sư phạm
0 0 0
3010 Vũ Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
3011 Vũ Thị Thanh Huệ Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3012 Vũ Thị Thanh Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
3013 Vũ Thị Thanh Thuý Đại học Khoa học
0 0 0
3014 Vũ Thị Thanh Thủy Đại học Nông Lâm
0 0 0
3015 Vũ Thị Thơm Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3016 Vũ Thị Thu Hằng Đại học Y-Dược
1 0 0
3017 Vũ Thị Thu Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3018 Vũ Thị Thu Lê Đại học Nông Lâm
0 0 0
3019 Vũ Thị Thu Loan Đại học Nông Lâm
0 0 0
3020 Vũ Thị Thu Thủy Đại học sư phạm
1 3 1
3021 Vũ Thị Thuý Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3022 Vũ Thị Thúy Đại học Y-Dược
0 0 0
3023 Vũ Thị Thủy Đại học sư phạm
1 1 0
3024 Vũ Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm
1 0 0
3025 Vũ Thị Thùy Linh Đại học Y-Dược
0 0 0
3026 Vũ Thị Thuý Thảo Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3027 Vũ Thị Thùy Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3028 Vũ Thị Trà Mi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3029 Vũ Thị Tú Anh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
3030 Vũ Thị Tú Anh Đại học sư phạm
1 0 0
3031 Vũ Thị Tùng Hoa Đại học sư phạm
0 0 0
3032 Vũ Thị Tuyên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3033 Vũ Thị Yến Hồng Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3034 Vũ Thu Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3035 Vũ Thúy Hằng Đại học sư phạm
0 0 0
3036 Vũ Thụy Hùng Đại học sư phạm
0 0 0
3037 Vũ Tiến Thăng Đại học Y-Dược
0 0 0
3038 Vũ Triệu Nga Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3039 Vũ Trượng Lượng Đại học sư phạm
1 0 0
3040 Vũ Vân Anh Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Địa lý
4 5 0
3041 Vũ Văn Cành Đại học sư phạm
0 0 0
3042 Vũ Văn Đam Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3043 Vũ Văn Đệ Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3044 Vũ Văn Diện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3045 Vũ Vân Du Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3046 Vũ Văn Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3047 Vũ Văn Hiệu Đại học Y-Dược
0 0 0
3048 Vũ Văn Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Tin học
0 2 0
3049 Vũ Văn Long Đại học Y-Dược
0 0 0
3050 Vũ Văn Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 61/62 <12...5253545556575859606162>