Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3101 Vũ Thị Hậu Đại học sư phạm
1 1 0
3102 Vũ Thị Hiền Đại học Y-Dược
0 0 0
3103 Vũ Thị Hoa Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3104 Vũ Thị Hoa Dung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3105 Vũ Thị Hoài Thu Đại học Y-Dược
0 0 0
3106 Vũ Thị Hồng Anh Đại học Y-Dược
0 1 0
3107 Vũ Thị Hồng Hoa Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3108 Vũ Thị Hồng Nhung Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3109 Vũ Thị Huyền Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3110 Vũ Thị Huyền Trang Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3111 Vũ Thị Kim Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
3112 Vũ Thị Kim Liên Đại học sư phạm
Vật Lý
1 7 0
3113 Vũ Thị Kim Yến Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3114 Vũ Thị Lan Đại học Khoa học
Sinh học
3 5 0
3115 Vũ Thị Lệ Tuyết Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3116 Vũ Thị Liên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3117 Vũ Thị Loan Đại học Kinh tế và QTKD
2 2 0
3118 Vũ Thị Minh Đại học Kinh tế và QTKD
1 3 0
3119 Vũ Thị Ngọc Lan Đại học Y-Dược
0 0 0
3120 Vũ Thị Nguyên Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 2 0
3121 Vũ Thị Như Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3122 Vũ Thị Như Trang Đại học Y-Dược
1 0 0
3123 Vũ Thị Nhung Đại học Khoa học
0 0 0
3124 Vũ Thị Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3125 Vũ Thị Phương Đại học Khoa học
0 0 0
3126 Vũ Thị Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3127 Vũ Thị Quế Anh Đại học Nông Lâm
0 0 0
3128 Vũ Thị Quý Đại học Nông Lâm
0 0 0
3129 Vũ Thị Quỳnh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3130 Vũ Thị Quỳnh Chi Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
3131 Vũ Thị Sim Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3132 Vũ Thị Tâm Đại học Y-Dược
0 0 0
3133 Vũ Thị Thái Đại học sư phạm
0 0 0
3134 Vũ Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
3135 Vũ Thị Thanh Huệ Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3136 Vũ Thị Thanh Mai Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
3137 Vũ Thị Thanh Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
3138 Vũ Thị Thanh Thuý Đại học Khoa học
0 0 0
3139 Vũ Thị Thanh Thủy Đại học Nông Lâm
0 0 0
3140 Vũ Thị Thơm Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3141 Vũ Thị Thu Hằng Đại học Y-Dược
1 0 0
3142 Vũ Thị Thu Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3143 Vũ Thị Thu Lê Đại học Nông Lâm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 2 0
3144 Vũ Thị Thu Loan Đại học Nông Lâm
0 0 0
3145 Vũ Thị Thu Thủy Đại học sư phạm
1 3 1
3146 Vũ Thị Thuý Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3147 Vũ Thị Thúy Đại học Y-Dược
0 0 0
3148 Vũ Thị Thủy Đại học sư phạm
1 1 0
3149 Vũ Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm
1 0 0
3150 Vũ Thị Thùy Linh Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 63/64 <12...5455565758596061626364>