Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3101 Vũ Ngọc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3102 Vũ Ngọc Kiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 1 0
3103 Vũ Ngọc Pi Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 5 2
3104 Vũ Như Nguyệt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
2 4 2
3105 Vũ Quang Dũng Đại học Y-Dược
0 1 0
3106 Vũ Quang Tùng Đại học Khoa học
0 0 1
3107 Vũ Quốc Đông Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 1
3108 Vũ Quốc Việt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3109 Vũ Quý Đạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
3110 Vũ Quý Đạc Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
3111 Vũ Quý Đạc Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
3112 Vũ Quý Đạc Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
3113 Vũ Quý Đạc Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
3114 Vũ Quỳnh Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3115 Vũ Quỳnh Nam Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 1 0
3116 Vũ T Hồng Hạnh Đại học sư phạm
Vật Lý
3 3 0
3117 Vũ Thái Dũng Đại học sư phạm
0 0 0
3118 Vũ Thanh Bằng Đại học Khoa học
0 0 0
3119 Vũ Thanh Bình Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3120 Vũ Thanh Hảo Đại học Y-Dược
0 0 0
3121 Vũ Thanh Huế Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3122 Vũ Thanh Sắc Đại học Khoa học
Sinh học
0 0 0
3123 Vũ Thanh Trà Đại học sư phạm
0 1 0
3124 Vũ Thành Vinh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 2 0
3125 Vũ Thị Ánh Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
3 0 0
3126 Vũ Thị Ánh Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
3127 Vũ Thị Bích Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3128 Vũ Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3129 Vũ Thị Diễm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
3130 Vũ Thị Hà Đại học sư phạm
0 0 0
3131 Vũ Thị Hải Anh Đại học Nông Lâm
0 0 0
3132 Vũ Thị Hạnh Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
3133 Vũ Thị Hạnh Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
3134 Vũ Thị Hảo Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3135 Vũ Thị Hậu Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
3136 Vũ Thị Hậu Đại học sư phạm
1 1 0
3137 Vũ Thị Hiền Đại học Y-Dược
0 0 0
3138 Vũ Thị Hoa Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3139 Vũ Thị Hoa Dung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3140 Vũ Thị Hoài Thu Đại học Y-Dược
0 0 0
3141 Vũ Thị Hồng Anh Đại học Y-Dược
0 1 0
3142 Vũ Thị Hồng Hoa Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3143 Vũ Thị Hồng Nhung Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3144 Vũ Thị Huyền Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3145 Vũ Thị Huyền Trang Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3146 Vũ Thị Kim Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
3147 Vũ Thị Kim Liên Đại học sư phạm
Vật Lý
1 7 0
3148 Vũ Thị Kim Yến Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3149 Vũ Thị Lan Đại học Khoa học
Sinh học
3 5 0
3150 Vũ Thị Lệ Tuyết Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
Trang 63/65 <12...5556575859606162636465>