Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3101 Vũ Thị Quỳnh Chi Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
3102 Vũ Thị Sim Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3103 Vũ Thị Tâm Đại học Y-Dược
0 0 0
3104 Vũ Thị Thái Đại học sư phạm
0 0 0
3105 Vũ Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
3106 Vũ Thị Thanh Huệ Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3107 Vũ Thị Thanh Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
3108 Vũ Thị Thanh Thuý Đại học Khoa học
0 0 0
3109 Vũ Thị Thanh Thủy Đại học Nông Lâm
0 0 0
3110 Vũ Thị Thơm Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3111 Vũ Thị Thu Hằng Đại học Y-Dược
1 0 0
3112 Vũ Thị Thu Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3113 Vũ Thị Thu Lê Đại học Nông Lâm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 2 0
3114 Vũ Thị Thu Loan Đại học Nông Lâm
0 0 0
3115 Vũ Thị Thu Thủy Đại học sư phạm
1 3 1
3116 Vũ Thị Thuý Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3117 Vũ Thị Thúy Đại học Y-Dược
0 0 0
3118 Vũ Thị Thủy Đại học sư phạm
1 1 0
3119 Vũ Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm
1 0 0
3120 Vũ Thị Thùy Linh Đại học Y-Dược
0 0 0
3121 Vũ Thị Thuý Thảo Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3122 Vũ Thị Thùy Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3123 Vũ Thị Trà Mi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3124 Vũ Thị Tú Anh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
3125 Vũ Thị Tú Anh Đại học sư phạm
1 0 0
3126 Vũ Thị Tùng Hoa Đại học sư phạm
0 0 0
3127 Vũ Thị Tuyên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3128 Vũ Thị Yến Hồng Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3129 Vũ Thu Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3130 Vũ Thúy Hằng Đại học sư phạm
0 0 0
3131 Vũ Thụy Hùng Đại học sư phạm
0 0 0
3132 Vũ Tiến Thăng Đại học Y-Dược
0 0 0
3133 Vũ Triệu Nga Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3134 Vũ Trượng Lượng Đại học sư phạm
2 0 0
3135 Vũ Vân Anh Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Địa lý
4 5 0
3136 Vũ Văn Cành Đại học sư phạm
0 0 0
3137 Vũ Văn Đam Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3138 Vũ Văn Đệ Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3139 Vũ Văn Diện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3140 Vũ Vân Du Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3141 Vũ Văn Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3142 Vũ Văn Hiệu Đại học Y-Dược
0 0 0
3143 Vũ Văn Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Tin học
0 2 0
3144 Vũ Văn Long Đại học Y-Dược
0 0 0
3145 Vũ Văn Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
3146 Vũ Văn Nhân Đại học sư phạm
0 0 0
3147 Vũ Văn Nhượng Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 2 0
3148 Vũ Văn Thắng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 2 1
3149 Vũ Văn Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3150 Vũ Văn Thông Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 63/64 <12...5455565758596061626364>