Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3051 Vũ Thị Hồng Nhung Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3052 Vũ Thị Huyền Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3053 Vũ Thị Huyền Trang Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
0 0 0
3054 Vũ Thị Kim Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
3055 Vũ Thị Kim Liên Đại học sư phạm
1 7 0
3056 Vũ Thị Kim Yến Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3057 Vũ Thị Lan Đại học Khoa học
Sinh học
1 7 0
3058 Vũ Thị Lệ Tuyết Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3059 Vũ Thị Liên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3060 Vũ Thị Loan Đại học Kinh tế và QTKD
2 1 0
3061 Vũ Thị Luyên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3062 Vũ Thị Minh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3063 Vũ Thị Ngọc Lan Đại học Y-Dược
0 0 0
3064 Vũ Thị Nguyên Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 2 0
3065 Vũ Thị Như Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3066 Vũ Thị Như Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
3067 Vũ Thị Nhung Đại học Khoa học
0 0 0
3068 Vũ Thị Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3069 Vũ Thị Phương Đại học Khoa học
0 0 0
3070 Vũ Thị Quế Anh Đại học Nông Lâm
0 0 0
3071 Vũ Thị Quý Đại học Nông Lâm
0 0 0
3072 Vũ Thị Quyên Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
0 0 0
3073 Vũ Thị Quỳnh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
3074 Vũ Thị Quỳnh Chi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3075 Vũ Thị Sim Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3076 Vũ Thị Tâm Đại học Y-Dược
0 0 0
3077 Vũ Thị Thái Đại học sư phạm
0 0 0
3078 Vũ Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
3079 Vũ Thị Thanh Huệ Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
1 6 0
3080 Vũ Thị Thanh Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
3081 Vũ Thị Thanh Thuý Đại học Khoa học
0 0 0
3082 Vũ Thị Thanh Thủy Đại học Nông Lâm
0 0 0
3083 Vũ Thị Thơm Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3084 Vũ Thị Thu Hằng Đại học Y-Dược
1 0 0
3085 Vũ Thị Thu Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3086 Vũ Thị Thu Lê Đại học Nông Lâm
0 0 0
3087 Vũ Thị Thu Loan Đại học Nông Lâm
0 0 0
3088 Vũ Thị Thu Thủy Đại học sư phạm
1 3 1
3089 Vũ Thị Thuý Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3090 Vũ Thị Thúy Đại học Y-Dược
0 0 0
3091 Vũ Thị Thủy Đại học sư phạm
1 1 0
3092 Vũ Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm
1 0 0
3093 Vũ Thị Thùy Linh Đại học Y-Dược
0 0 0
3094 Vũ Thị Thuý Thảo Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3095 Vũ Thị Thùy Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3096 Vũ Thị Trà Mi Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3097 Vũ Thị Tú Anh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
3098 Vũ Thị Tú Anh Đại học sư phạm
1 0 0
3099 Vũ Thị Tùng Hoa Đại học sư phạm
0 0 0
3100 Vũ Thị Tuyên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 62/63 <12...5354555657585960616263>