Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
51 Bùi Ngọc Trân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
52 Bùi Ngọc Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
53 Bùi Như Hiển Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
54 Bùi Như Quỳnh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
55 Bùi Nữ Hoàng Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 2 0
56 Bùi Quang Hưng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
57 Bùi Quy Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
58 Bùi T.Thanh Châm Đại học Y-Dược
0 0 0
59 Bùi Thanh Hiền Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
60 Bùi Thanh Huyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
61 Bùi Thanh Huyền Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
62 Bùi Thanh Thuỷ Đại học Y-Dược
0 0 0
63 Bùi Thanh Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
64 Bùi Thế Hùng Đại học sư phạm
Toán học
0 1 0
65 Bùi Thị Biển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
66 Bùi Thị Dậu Đại học sư phạm
0 0 0
67 Bùi Thị Hà Đại học Y-Dược
1 0 0
68 Bùi Thị Hạnh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
69 Bùi Thị Hạnh Lâm Đại học sư phạm
0 1 0
70 Bùi Thị Hợi Đại học Y-Dược
0 0 0
71 Bùi Thị Hồng Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
72 Bùi Thị Hương Giang Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
73 Bùi Thị Kiều Giang Đại học Nông Lâm
0 0 0
74 Bùi Thị Kim Oanh Đại học sư phạm
0 0 0
75 Bùi Thị Kim Thu Đại học Khoa học
1 0 0
76 Bùi Thị Mai Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 8 0
77 Bùi Thị Minh Hà Đại học Nông Lâm
0 0 0
78 Bùi Thị Minh Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
79 Bùi Thị Ngân Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
80 Bùi Thị Ngọc Chiến Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
81 Bùi Thị Quyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
82 Bùi Thị Quỳnh Nhung Đại học Y-Dược
0 0 0
83 Bùi Thị Sinh Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
84 Bùi Thị Thanh Tâm Đại học Nông Lâm
Kinh tế học
0 2 0
85 Bùi Thị Thành Thái Đại học sư phạm
0 0 0
86 Bùi Thị Thanh Thuỷ Đại học Nông Lâm
0 0 0
87 Bùi Thị Thanh Thủy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
88 Bùi Thị Thanh Xuân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
89 Bùi Thị Thi Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
90 Bùi Thị Thơm Đại học Nông Lâm
1 2 0
91 Bùi Thị Thu Hương Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
92 Bùi Thị Thu Hương Đại học Y-Dược
1 0 1
93 Bùi Thị Thu Thủy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
94 Bùi Thị Trà Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
95 Bùi Thị Tường Vy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
96 Bùi Thị Vân Hương Đại học sư phạm
0 0 0
97 Bùi Thị Việt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
98 Bùi Thị Xiêm Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
99 Bùi Thị Xuân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
100 Bùi Thu Hoà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
Trang 2/63 <12345678910...6263>