Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
301 Đào Xuân Thanh Khoa Quốc tế
1 0 0
302 Đậu Đức Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
303 Đậu Quốc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
304 Đầu Thị Thu Đại học sư phạm
4 2 0
305 Diệp Thị Xoan Đại học Y-Dược
0 0 0
306 Đinh Cảnh Nhạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
307 Đinh Công Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
308 Đinh Diệu Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
309 Đinh Đức Hợi Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
310 Đinh Hồng Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
311 Đinh Kim Điệp Đại học Y-Dược
0 0 0
312 Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng KTKT
1 2 1
313 Đinh Ngọc Lan Đại học Nông Lâm
0 1 1
314 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
0 0 0
315 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
Y học
0 0 0
316 Đinh Ngọc Trịnh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
317 Đinh Phương Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
318 Đinh Quang Hảo Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
319 Đinh Quang Ninh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
320 Đinh Quý Long Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
321 Đinh Thị Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
322 Đinh Thị Hải Yến Đại học sư phạm
0 0 0
323 Đinh Thị Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
324 Đinh Thị Hiển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
325 Đinh Thị Hiển Đại học Khoa học
2 0 0
326 Đinh Thị Hồng Chung Đại học Y-Dược
0 0 0
327 Đinh Thị Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
328 Đinh Thị Khánh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
329 Đinh Thị Kim Hoa Đại học Nông Lâm
2 0 1
330 Đinh Thị Liên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
331 Đinh Thị Liễu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
332 Đinh Thị Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
333 Đinh Thị Ngọc Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
334 Đinh Thị Nguyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
335 Đinh Thị Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
336 Đinh Thị Thanh Uyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
337 Đinh Thị Thu Hường Đại học Y-Dược
0 0 0
338 Đinh Thị Tuyết Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
339 Đinh Thị Vững Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
340 Đinh Thúy Vân Đại học sư phạm
0 0 0
341 Đinh Trọng An Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
342 Đinh Trung Thực Đại học Khoa học
0 0 0
343 Đinh Văn Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
344 Đinh Văn Nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 2 0
345 Đinh Văn Thắng Đại học Y-Dược
0 0 0
346 Đinh Xuân Lâm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
347 Đỗ An Dũng Đại học Y-Dược
0 0 0
348 Đỗ Anh Tài Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
349 Đỗ Anh Tài Khoa Quốc tế
1 0 0
350 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 2 0
Trang 7/65 <12345678910...6465>