Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
301 Đinh Đức Hợi Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
302 Đinh Hồng Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
303 Đinh Kim Điệp Đại học Y-Dược
0 0 0
304 Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng KTKT
1 2 1
305 Đinh Ngọc Lan Đại học Nông Lâm
0 1 1
306 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
0 0 0
307 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
Y học
0 0 0
308 Đinh Ngọc Trịnh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
309 Đinh Phương Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
310 Đinh Quang Hảo Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
311 Đinh Quang Ninh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
312 Đinh Quý Long Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
313 Đinh Thị Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
314 Đinh Thị Hải Yến Đại học sư phạm
0 0 0
315 Đinh Thị Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
316 Đinh Thị Hiển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
317 Đinh Thị Hiển Đại học Khoa học
2 0 0
318 Đinh Thị Hồng Chung Đại học Y-Dược
0 0 0
319 Đinh Thị Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
320 Đinh Thị Khánh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
321 Đinh Thị Kim Hoa Đại học Nông Lâm
2 0 1
322 Đinh Thị Liên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
323 Đinh Thị Liễu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
324 Đinh Thị Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
325 Đinh Thị Ngọc Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
326 Đinh Thị Nguyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
327 Đinh Thị Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
328 Đinh Thị Thanh Uyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
329 Đinh Thị Thu Hường Đại học Y-Dược
0 0 0
330 Đinh Thị Tuyết Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
331 Đinh Thị Vững Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
332 Đinh Thúy Vân Đại học sư phạm
0 0 0
333 Đinh Trọng An Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
334 Đinh Trung Thực Đại học Khoa học
0 0 0
335 Đinh Văn Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
336 Đinh Văn Nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 2 0
337 Đinh Văn Thắng Đại học Y-Dược
0 0 0
338 Đinh Xuân Lâm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
339 Đỗ An Dũng Đại học Y-Dược
0 0 0
340 Đỗ Anh Tài Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
341 Đỗ Anh Tài Khoa Quốc tế
1 0 0
342 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 2 0
343 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
344 Đỗ Công Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
345 Đỗ Diệp Anh Đại học Khoa học
0 0 1
346 Đỗ Đình Cường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
347 Đỗ Đình Long Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
348 Đỗ Đình Lực Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
349 Đỗ Đức Quang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
350 Đỗ Đức Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 1 0
Trang 7/64 <12345678910...6364>