Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
101 Bùi Thị Trà Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
102 Bùi Thị Tường Vy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
103 Bùi Thị Vân Hương Đại học sư phạm
0 0 0
104 Bùi Thị Việt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
105 Bùi Thị Xiêm Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
106 Bùi Thị Xuân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
107 Bùi Thu Hoà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
108 Bùi Trọng Tài Đại học Khoa học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
109 Bùi Tuấn Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 0 1
110 Bùi Tuấn Hà Đại học Nông Lâm
0 0 1
111 Bùi Văn Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 1 1
112 Bùi Văn Ngọc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
113 Bùi Văn Sơn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Kinh tế học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 0 0
114 Bùi Văn Sơn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
115 Bùi Văn Thiện Đại học Y-Dược
0 1 0
116 Bui Van Tung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
117 Bùi Văn Tùng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
118 Bùi Việt Hương Đại học Khoa học
Toán học
1 1 0
119 Cà Văn Tịnh Đại học Khoa học
0 0 0
120 Cấn Bá Quát Đại học Y-Dược
1 0 0
121 Cao Duy Trinh Đại học Khoa học
0 1 0
122 Cao Minh Thắng Đại học sư phạm
0 0 0
123 Cao Phương Nga Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
124 Cao T Phương Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
125 Cao Thanh Long Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
126 Cao Thanh Long Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
127 Cao Thị Hà Đại học sư phạm
0 2 0
128 Cao Thị Hảo Đại học sư phạm
Văn học
0 5 0
129 Cao Thị Hinh Đại học Nông Lâm
0 0 0
130 Cao Thị Hồng Đại học Nông Lâm
2 0 2
131 Cao Thị Hồng Đại học Khoa học
Văn học
1 4 0
132 Cao Thị Ngọc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
133 Cao Thị Phương Nhung Đại học Khoa học
Văn học
2 0 0
134 Cao Thị Phương Thảo Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
135 Cao Thị Thanh Phượng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
136 Cao Thị Thu Hoài Đại học sư phạm
0 1 0
137 Cao Thị Thu Lương Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
138 Cao Thúy ái Bích Đại học sư phạm
0 0 0
139 Cao Tiến Khoa Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
140 Cao Văn Thuật Đại học sư phạm
0 0 0
141 Cao Xuân Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
142 Cao Xuân Tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 5 0
143 Cáp Thanh Tùng Đại học sư phạm
Toán học
Tin học
2 1 0
144 Chu Đức Hiền Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
145 Chu Hoàng Hưng Đại học Y-Dược
0 0 0
146 Chu Hoàng Mậu Đại học sư phạm
Sinh học
Tài nguyên-Môi trường
Giáo dục học - Tâm lý học
1 3 1
147 Chu Mạnh Nhương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 1 1
148 Chu Minh Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
149 Chu Ngọc Hùng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
150 Chu Thành Huy Đại học Khoa học
0 1 0
Trang 3/65 <12345678910...6465>