Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
101 Bùi Tuấn Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 0 1
102 Bùi Tuấn Hà Đại học Nông Lâm
0 0 1
103 Bùi Văn Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 1 1
104 Bùi Văn Ngọc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
105 Bùi Văn Thiện Đại học Y-Dược
0 1 0
106 Bui Van Tung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
107 Bùi Văn Tùng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
108 Bùi Việt Hương Đại học Khoa học
Toán học
1 1 0
109 Cà Văn Tịnh Đại học Khoa học
0 0 0
110 Cấn Bá Quát Đại học Y-Dược
1 0 0
111 Cao Duy Trinh Đại học Khoa học
0 1 0
112 Cao Minh Thắng Đại học sư phạm
0 0 0
113 Cao Phương Nga Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
114 Cao T Phương Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
115 Cao Thanh Long Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
116 Cao Thanh Long Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
117 Cao Thị Hà Đại học sư phạm
0 2 0
118 Cao Thị Hảo Đại học sư phạm
Văn học
0 4 0
119 Cao Thị Hinh Đại học Nông Lâm
0 0 0
120 Cao Thị Hồng Đại học Nông Lâm
2 0 1
121 Cao Thị Hồng Đại học Khoa học
Văn học
2 3 0
122 Cao Thị Ngọc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
123 Cao Thị Phương Nhung Đại học Khoa học
Văn học
2 0 0
124 Cao Thị Thanh Phượng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
125 Cao Thị Thu Hoài Đại học sư phạm
0 1 0
126 Cao Thị Thu Lương Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
127 Cao Thúy ái Bích Đại học sư phạm
0 0 0
128 Cao Tiến Khoa Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
0 1 0
129 Cao Văn Thuật Đại học sư phạm
0 0 0
130 Cao Xuân Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
131 Cao Xuân Tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 4 0
132 Cáp Thanh Tùng Đại học sư phạm
Toán học
Tin học
2 1 0
133 Chu Đức Hiền Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
134 Chu Hoàng Hưng Đại học Y-Dược
0 0 0
135 Chu Hoàng Mậu Đại học sư phạm
Sinh học
Tài nguyên-Môi trường
Giáo dục học - Tâm lý học
1 5 1
136 Chu Mạnh Nhương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 1 1
137 Chu Minh Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
138 Chu Ngọc Hùng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
139 Chu Thành Huy Đại học Khoa học
0 1 0
140 Chu Thị Anh Xuân Đại học Khoa học
Vật Lý
2 0 3
141 Chu Thị Đông Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
142 Chu Thị Hồng Huyền Đại học Khoa học
1 0 0
143 Chu Thị Mão Đại học Y-Dược
0 0 0
144 Chu Thị Thu Trang Đại học Khoa học
0 0 0
145 Chu Thị Thức Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
146 Chu Thị Vân Anh Đại học Khoa học
0 1 1
147 Chu Tuấn Anh Đại học Y-Dược
0 0 0
148 Chu Việt Hà Đại học sư phạm
Vật Lý
2 2 0
149 Chu Xuân Tiến Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
150 Cù Ngọc Bắc Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 3/62 <12345678910...6162>