Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
101 Bùi Thị Việt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
102 Bùi Thị Xiêm Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
103 Bùi Thị Xuân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
104 Bùi Thu Hoà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
105 Bùi Trọng Tài Đại học Khoa học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
106 Bùi Tuấn Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 0 1
107 Bùi Tuấn Hà Đại học Nông Lâm
0 0 1
108 Bùi Văn Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 1 1
109 Bùi Văn Ngọc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
110 Bùi Văn Sơn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
111 Bùi Văn Thiện Đại học Y-Dược
0 1 0
112 Bui Van Tung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
113 Bùi Văn Tùng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
114 Bùi Việt Hương Đại học Khoa học
Toán học
1 1 0
115 Cà Văn Tịnh Đại học Khoa học
0 0 0
116 Cấn Bá Quát Đại học Y-Dược
1 0 0
117 Cao Duy Trinh Đại học Khoa học
0 1 0
118 Cao Minh Thắng Đại học sư phạm
0 0 0
119 Cao Phương Nga Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
120 Cao T Phương Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
121 Cao Thanh Long Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
122 Cao Thanh Long Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
123 Cao Thị Hà Đại học sư phạm
0 2 0
124 Cao Thị Hảo Đại học sư phạm
Văn học
0 5 0
125 Cao Thị Hinh Đại học Nông Lâm
0 0 0
126 Cao Thị Hồng Đại học Nông Lâm
2 0 2
127 Cao Thị Hồng Đại học Khoa học
Văn học
2 4 0
128 Cao Thị Ngọc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
129 Cao Thị Phương Nhung Đại học Khoa học
Văn học
2 0 0
130 Cao Thị Phương Thảo Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
131 Cao Thị Thanh Phượng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
132 Cao Thị Thu Hoài Đại học sư phạm
0 1 0
133 Cao Thị Thu Lương Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
134 Cao Thúy ái Bích Đại học sư phạm
0 0 0
135 Cao Tiến Khoa Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
136 Cao Văn Thuật Đại học sư phạm
0 0 0
137 Cao Xuân Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
138 Cao Xuân Tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 5 0
139 Cáp Thanh Tùng Đại học sư phạm
Toán học
Tin học
2 1 0
140 Chu Đức Hiền Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
141 Chu Hoàng Hưng Đại học Y-Dược
0 0 0
142 Chu Hoàng Mậu Đại học sư phạm
Sinh học
Tài nguyên-Môi trường
Giáo dục học - Tâm lý học
1 5 1
143 Chu Mạnh Nhương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 1 1
144 Chu Minh Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
145 Chu Ngọc Hùng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
146 Chu Thành Huy Đại học Khoa học
0 1 0
147 Chu Thị Anh Xuân Đại học Khoa học
Vật Lý
2 0 1
148 Chu Thị Đông Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
149 Chu Thị Hồng Huyền Đại học Khoa học
1 0 0
150 Chu Thị Kim Ngân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
Trang 3/64 <12345678910...6364>