Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
101 Bùi Trọng Tài Đại học Khoa học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
102 Bùi Tuấn Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 0 1
103 Bùi Tuấn Hà Đại học Nông Lâm
0 0 1
104 Bùi Văn Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 1 1
105 Bùi Văn Ngọc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
106 Bùi Văn Thiện Đại học Y-Dược
0 1 0
107 Bui Van Tung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
108 Bùi Văn Tùng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
109 Bùi Việt Hương Đại học Khoa học
Toán học
1 1 0
110 Cà Văn Tịnh Đại học Khoa học
0 0 0
111 Cấn Bá Quát Đại học Y-Dược
1 0 0
112 Cao Duy Trinh Đại học Khoa học
0 1 0
113 Cao Minh Thắng Đại học sư phạm
0 0 0
114 Cao Phương Nga Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
115 Cao T Phương Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
116 Cao Thanh Long Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
117 Cao Thanh Long Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
118 Cao Thị Hà Đại học sư phạm
0 2 0
119 Cao Thị Hảo Đại học sư phạm
Văn học
0 4 0
120 Cao Thị Hinh Đại học Nông Lâm
0 0 0
121 Cao Thị Hồng Đại học Nông Lâm
2 0 1
122 Cao Thị Hồng Đại học Khoa học
Văn học
2 3 0
123 Cao Thị Ngọc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
124 Cao Thị Phương Nhung Đại học Khoa học
Văn học
2 0 0
125 Cao Thị Thanh Phượng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
126 Cao Thị Thu Hoài Đại học sư phạm
0 1 0
127 Cao Thị Thu Lương Khoa Ngoại ngữ
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
0 0 0
128 Cao Thúy ái Bích Đại học sư phạm
0 0 0
129 Cao Tiến Khoa Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
0 1 0
130 Cao Văn Thuật Đại học sư phạm
0 0 0
131 Cao Xuân Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
132 Cao Xuân Tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 4 0
133 Cáp Thanh Tùng Đại học sư phạm
Toán học
Tin học
2 1 0
134 Chu Đức Hiền Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
135 Chu Hoàng Hưng Đại học Y-Dược
0 0 0
136 Chu Hoàng Mậu Đại học sư phạm
Sinh học
Tài nguyên-Môi trường
Giáo dục học - Tâm lý học
1 5 1
137 Chu Mạnh Nhương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 1 1
138 Chu Minh Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
139 Chu Ngọc Hùng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
140 Chu Thành Huy Đại học Khoa học
0 1 0
141 Chu Thành Thúy Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
0 0 0
142 Chu Thị Anh Xuân Đại học Khoa học
Vật Lý
2 0 3
143 Chu Thị Đông Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
144 Chu Thị Hồng Huyền Đại học Khoa học
1 0 0
145 Chu Thị Mão Đại học Y-Dược
0 0 0
146 Chu Thị Thu Trang Đại học Khoa học
0 0 0
147 Chu Thị Thức Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
148 Chu Thị Vân Anh Đại học Khoa học
0 1 1
149 Chu Tuấn Anh Đại học Y-Dược
0 0 0
150 Chu Việt Hà Đại học sư phạm
Vật Lý
2 2 0
Trang 3/63 <12345678910...6263>