Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
251 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
1 0 0
252 Đặng Văn Thức Đại học Y-Dược
0 0 0
253 Đặng Xuân Bình Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
254 Đặng Xuân Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
255 ĐặngThị Lệ Tâm Đại học sư phạm
1 0 0
256 Đào Đăng Quang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 1
257 Đào Đình Dũng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
258 Đào Duy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
259 Đào Duy Hưng Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 1
260 Đào Duy Minh Đại học sư phạm
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 2 0
261 Đào Duy Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
262 Đào Hồng Thuận Đại học Nông Lâm
0 0 0
263 Đào Huy Du Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 2 1
264 Đào Mạnh Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
265 Đào Minh Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
266 Đào Ngọc Anh Đại học sư phạm
0 0 0
267 Đào Ngọc Dương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
268 Đào Ngọc Tôn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
269 Đào T Hoa Quỳnh Đại học sư phạm
1 0 0
270 Đào Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
271 Đào Thanh Vân Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
272 Đào Thế Huy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
273 Đào Thị Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
274 Đào Thị Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
275 Đào Thị Hồng Phương Đại học Y-Dược
0 0 0
276 Đào Thị Hồng Phượng Khoa Ngoại ngữ
0 0 1
277 Đào Thị Hương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
278 Đào Thị Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
279 Đào Thị Liên Đại học sư phạm
0 0 0
280 Đào Thị Lý Nhà xuất bản
0 0 0
281 Đào Thị Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
282 Đào Thị Thắm Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
283 Đào Thị Thanh Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
284 Đào Thị Thu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
285 Đào Thị Thúy Quỳnh Đại học Khoa học
1 1 0
286 Đào Thị Tuyết Nhung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
287 Đào Thị Vân Đại học sư phạm
0 1 0
288 Đào Thu Huyền Đại học Y-Dược
0 0 0
289 Đào Thu Thủy Đại học sư phạm
0 0 0
290 Đào Thuý Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
291 Đào Thủy Nguyên Đại học sư phạm
0 1 0
292 Đào Tiến Thịnh Đại học Y-Dược
0 0 0
293 Đào Trần Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
294 Đào Trọng Quân Đại học Y-Dược
0 0 0
295 Đào Văn Cường Đại học Nông Lâm
0 0 0
296 Đào Văn Khanh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
297 Đào Văn Thành Đại học sư phạm
0 0 0
298 Đào Văn Thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
299 Đào Việt Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
300 Đào Việt Hùng Đại học Nông Lâm
1 0 0
Trang 6/65 <12345678910...6465>