Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
251 Đào Thanh Vân Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
252 Đào Thế Huy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
253 Đào Thị Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
254 Đào Thị Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
255 Đào Thị Hồng Phương Đại học Y-Dược
0 0 0
256 Đào Thị Hồng Phượng Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
257 Đào Thị Hương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
258 Đào Thị Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
259 Đào Thị Liên Đại học sư phạm
0 0 0
260 Đào Thị Lý Nhà xuất bản
0 0 0
261 Đào Thị Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
262 Đào Thị Thắm Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
263 Đào Thị Thanh Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
264 Đào Thị Thu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
265 Đào Thị Tuyết Nhung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
266 Đào Thị Vân Đại học sư phạm
0 1 0
267 Đào Thu Huyền Đại học Y-Dược
0 0 0
268 Đào Thu Thủy Đại học sư phạm
0 0 0
269 Đào Thuý Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
270 Đào Thủy Nguyên Đại học sư phạm
0 1 0
271 Đào Tiến Thịnh Đại học Y-Dược
0 0 0
272 Đào Trần Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
273 Đào Trọng Quân Đại học Y-Dược
0 0 0
274 Đào Văn Cường Đại học Nông Lâm
0 0 0
275 Đào Văn Khanh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
276 Đào Văn Thành Đại học sư phạm
0 0 0
277 Đào Văn Thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
278 Đào Việt Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
279 Đào Việt Hùng Đại học Nông Lâm
1 0 0
280 Đậu Đức Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
281 Đậu Quốc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
282 Đầu Thị Thu Đại học sư phạm
4 2 0
283 Diệp Thị Xoan Đại học Y-Dược
0 0 0
284 Đinh Cảnh Nhạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
285 Đinh Công Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
286 Đinh Diệu Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
287 Đinh Đức Hợi Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
288 Đinh Hồng Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
289 Đinh Kim Điệp Đại học Y-Dược
0 0 0
290 Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng KTKT
1 2 0
291 Đinh Ngọc Lan Đại học Nông Lâm
0 1 0
292 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
Y học
0 0 0
293 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
0 0 0
294 Đinh Ngọc Trịnh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
295 Đinh Phương Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
296 Đinh Quang Hảo Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
297 Đinh Quý Long Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
298 Đinh Thị Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
299 Đinh Thị Hải Yến Đại học sư phạm
0 0 0
300 Đinh Thị Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 6/62 <12345678910...6162>