Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
251 ĐặngThị Lệ Tâm Đại học sư phạm
1 0 0
252 Đào Đăng Quang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 1
253 Đào Đình Dũng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
254 Đào Duy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
255 Đào Duy Hưng Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 1
256 Đào Duy Minh Đại học sư phạm
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 2 0
257 Đào Duy Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
258 Đào Hồng Thuận Đại học Nông Lâm
0 0 0
259 Đào Huy Du Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 2 1
260 Đào Mạnh Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
261 Đào Minh Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
262 Đào Ngọc Anh Đại học sư phạm
0 0 0
263 Đào Ngọc Dương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
264 Đào Ngọc Tôn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
265 Đào T Hoa Quỳnh Đại học sư phạm
1 0 0
266 Đào Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
267 Đào Thanh Vân Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
268 Đào Thế Huy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
269 Đào Thị Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
270 Đào Thị Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
271 Đào Thị Hồng Phương Đại học Y-Dược
0 0 0
272 Đào Thị Hồng Phượng Khoa Ngoại ngữ
0 0 1
273 Đào Thị Hương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
274 Đào Thị Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
275 Đào Thị Liên Đại học sư phạm
0 0 0
276 Đào Thị Lý Nhà xuất bản
0 0 0
277 Đào Thị Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
278 Đào Thị Thắm Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
279 Đào Thị Thanh Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
280 Đào Thị Thu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
281 Đào Thị Thúy Quỳnh Đại học Khoa học
1 1 0
282 Đào Thị Tuyết Nhung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
283 Đào Thị Vân Đại học sư phạm
0 1 0
284 Đào Thu Huyền Đại học Y-Dược
0 0 0
285 Đào Thu Thủy Đại học sư phạm
0 0 0
286 Đào Thuý Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
287 Đào Thủy Nguyên Đại học sư phạm
0 1 0
288 Đào Tiến Thịnh Đại học Y-Dược
0 0 0
289 Đào Trần Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
290 Đào Trọng Quân Đại học Y-Dược
0 0 0
291 Đào Văn Cường Đại học Nông Lâm
0 0 0
292 Đào Văn Khanh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
293 Đào Văn Thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
294 Đào Văn Thành Đại học sư phạm
0 0 0
295 Đào Việt Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
296 Đào Việt Hùng Đại học Nông Lâm
1 0 0
297 Đào Xuân Thanh Khoa Quốc tế
1 0 0
298 Đậu Đức Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
299 Đậu Quốc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
300 Đầu Thị Thu Đại học sư phạm
4 2 0
Trang 6/64 <12345678910...6364>