Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
201 Đặng Quý Nhân Đại học Nông Lâm
0 1 1
202 Đặng Quyết Tiến Đại học sư phạm
0 0 0
203 Đặng Quỳnh Trâm Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
204 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
205 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
206 Đặng T Thu Hương Đại học sư phạm
0 0 0
207 Đặng T Lệ Tâm Đại học sư phạm
Văn học
0 2 0
208 Đặng Tất Thắng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
209 Đặng Thái Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
210 Đặng Thị Dịu Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
211 Đặng Thị Duyên Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
212 Đặng Thị Hiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
213 Đặng Thị Hồng Phương Đại học Nông Lâm
Tài nguyên-Môi trường
3 0 0
214 Đặng Thị Hương Đại học sư phạm
0 0 0
215 Đặng Thị Hương Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
216 Đặng Thị Kiều Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
217 Đặng Thị Loan Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
218 Đặng Thị Mai Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
219 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
1 0 0
220 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
2 0 0
221 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
222 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
223 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 1
224 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
225 Đặng Thị Thanh Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
226 Đặng Thị Thanh Mai Đại học Y-Dược
0 0 0
227 Đặng Thị Thu Hà Đại học Nông Lâm
1 1 0
228 Đặng Thị thu Hà Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
2 3 0
229 Đặng Thị Thu Trang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
230 Đặng Thị Tố Nga Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 0
231 Đặng Trung Kiên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
232 Đặng Trung Kiên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
233 Đặng Tuấn Tú Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
234 Đặng Văn Doanh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
235 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
236 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
237 Đặng Văn Đức Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
238 Đặng Văn Hiếu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
239 Đặng Văn Huỳ Đại học Y-Dược
0 0 0
240 Đặng Văn Minh Đại học Nông Lâm
1 1 0
241 Đặng Văn Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
242 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
Vật Lý
2 0 0
243 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
1 0 0
244 Đặng Văn Thức Đại học Y-Dược
0 0 0
245 Đặng Xuân Bình Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
246 Đặng Xuân Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
247 ĐặngThị Lệ Tâm Đại học sư phạm
1 0 0
248 Đào Đăng Quang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 1
249 Đào Đình Dũng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
250 Đào Duy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 5/64 <12345678910...6364>