Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
201 Đặng T Lệ Tâm Đại học sư phạm
Văn học
0 2 0
202 Đặng Tất Thắng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
203 Đặng Thái Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
204 Đặng Thị Dịu Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
205 Đặng Thị Duyên Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
206 Đặng Thị Hiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
207 Đặng Thị Hồng Phương Đại học Nông Lâm
Tài nguyên-Môi trường
3 0 0
208 Đặng Thị Hương Đại học sư phạm
0 0 0
209 Đặng Thị Hương Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
210 Đặng Thị Kiều Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
211 Đặng Thị Loan Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
212 Đặng Thị Mai Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
213 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
1 0 0
214 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
2 0 0
215 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
216 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
217 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 1
218 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
219 Đặng Thị Thanh Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
220 Đặng Thị Thanh Mai Đại học Y-Dược
0 0 0
221 Đặng Thị Thu Hà Đại học Nông Lâm
1 1 0
222 Đặng Thị thu Hà Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
2 3 0
223 Đặng Thị Thu Trang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
224 Đặng Thị Tố Nga Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 0
225 Đặng Trung Kiên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
226 Đặng Văn Doanh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
227 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
228 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
229 Đặng Văn Đức Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
230 Đặng Văn Hiếu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
231 Đặng Văn Huỳ Đại học Y-Dược
0 0 0
232 Đặng Văn Minh Đại học Nông Lâm
1 1 0
233 Đặng Văn Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
234 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
Vật Lý
1 1 0
235 Đặng Văn Thức Đại học Y-Dược
0 0 0
236 Đặng Xuân Bình Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
237 Đặng Xuân Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
238 ĐặngThị Lệ Tâm Đại học sư phạm
1 0 0
239 Đào Đăng Quang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
240 Đào Đình Dũng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
241 Đào Duy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
242 Đào Duy Hưng Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 1
243 Đào Duy Minh Đại học sư phạm
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 2 0
244 Đào Duy Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
245 Đào Hồng Thuận Đại học Nông Lâm
0 0 0
246 Đào Huy Du Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 2 1
247 Đào Mạnh Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
248 Đào Minh Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
249 Đào Ngọc Anh Đại học sư phạm
0 0 0
250 Đào Ngọc Dương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
Trang 5/63 <12345678910...6263>