Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
201 Đặng Ngọc Trung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
202 Đặng Phi Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
2 1 1
203 Đặng Phương Mai Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
204 Đặng Quang Á Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
205 Đặng Quang Hưng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
206 Đặng Quang Nam Đại học Nông Lâm
0 0 0
207 Đặng Quý Nhân Đại học Nông Lâm
0 1 1
208 Đặng Quyết Tiến Đại học sư phạm
0 0 0
209 Đặng Quỳnh Trâm Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
210 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
211 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
212 Đặng T Thu Hương Đại học sư phạm
0 0 0
213 Đặng T Lệ Tâm Đại học sư phạm
Văn học
0 2 0
214 Đặng Tất Thắng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
215 Đặng Thái Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
216 Đặng Thị Dịu Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
217 Đặng Thị Duyên Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
218 Đặng Thị Hiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
219 Đặng Thị Hồng Phương Đại học Nông Lâm
Tài nguyên-Môi trường
3 0 0
220 Đặng Thị Hương Đại học sư phạm
0 0 0
221 Đặng Thị Hương Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
222 Đặng Thị Kiều Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
223 Đặng Thị Loan Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
224 Đặng Thị Mai Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
225 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
1 0 0
226 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
2 0 0
227 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
228 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
229 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 1
230 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
231 Đặng Thị Thanh Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
232 Đặng Thị Thanh Mai Đại học Y-Dược
0 0 0
233 Đặng Thị Thu Hà Đại học Nông Lâm
1 1 0
234 Đặng Thị thu Hà Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
2 3 0
235 Đặng Thị Thu Trang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
236 Đặng Thị Thùy Linh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
237 Đặng Thị Tố Nga Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 0
238 Đặng Trung Kiên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
239 Đặng Trung Kiên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
240 Đặng Trung Tuyến Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
241 Đặng Tuấn Tú Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
242 Đặng Văn Doanh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
243 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
244 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
245 Đặng Văn Đức Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
246 Đặng Văn Hiếu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
247 Đặng Văn Huỳ Đại học Y-Dược
0 0 0
248 Đặng Văn Minh Đại học Nông Lâm
1 1 0
249 Đặng Văn Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
250 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
Vật Lý
2 0 0
Trang 5/65 <12345678910...6465>