Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
201 Đặng Thị Dịu Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
202 Đặng Thị Duyên Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
203 Đặng Thị Hiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
204 Đặng Thị Hồng Phương Đại học Nông Lâm
Tài nguyên-Môi trường
3 0 0
205 Đặng Thị Hương Đại học sư phạm
0 0 0
206 Đặng Thị Hương Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
207 Đặng Thị Kiều Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
208 Đặng Thị Loan Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
209 Đặng Thị Mai Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
210 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
1 0 0
211 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
2 0 0
212 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
213 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
214 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 1
215 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
216 Đặng Thị Thanh Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
217 Đặng Thị Thanh Mai Đại học Y-Dược
0 0 0
218 Đặng Thị Thu Hà Đại học Nông Lâm
1 1 0
219 Đặng Thị thu Hà Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
2 3 0
220 Đặng Thị Thu Trang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
221 Đặng Thị Tố Nga Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 0
222 Đặng Trung Kiên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
223 Đặng Văn Doanh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
224 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
225 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
226 Đặng Văn Đức Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
227 Đặng Văn Hiếu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
228 Đặng Văn Huỳ Đại học Y-Dược
0 0 0
229 Đặng Văn Minh Đại học Nông Lâm
1 1 0
230 Đặng Văn Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
231 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
Vật Lý
1 1 0
232 Đặng Văn Thức Đại học Y-Dược
0 0 0
233 Đặng Xuân Bình Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
234 Đặng Xuân Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
235 ĐặngThị Lệ Tâm Đại học sư phạm
1 0 0
236 Đào Đăng Quang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
237 Đào Đình Dũng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
238 Đào Duy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
239 Đào Duy Hưng Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 1
240 Đào Duy Minh Đại học sư phạm
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 2 0
241 Đào Duy Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
242 Đào Hồng Thuận Đại học Nông Lâm
0 0 0
243 Đào Huy Du Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 2 1
244 Đào Mạnh Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
245 Đào Minh Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
246 Đào Ngọc Anh Đại học sư phạm
0 0 0
247 Đào Ngọc Dương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
248 Đào Ngọc Tôn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
249 Đào T Hoa Quỳnh Đại học sư phạm
1 0 0
250 Đào Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 5/62 <12345678910...6162>