Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
201 Đặng Quang Á Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
202 Đặng Quang Hưng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
203 Đặng Quang Nam Đại học Nông Lâm
0 0 0
204 Đặng Quý Nhân Đại học Nông Lâm
0 1 1
205 Đặng Quyết Tiến Đại học sư phạm
0 0 0
206 Đặng Quỳnh Trâm Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
207 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
208 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
209 Đặng T Thu Hương Đại học sư phạm
0 0 0
210 Đặng T Lệ Tâm Đại học sư phạm
Văn học
0 2 0
211 Đặng Tất Thắng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
212 Đặng Thái Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
213 Đặng Thị Dịu Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
214 Đặng Thị Duyên Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
215 Đặng Thị Hiên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
216 Đặng Thị Hồng Phương Đại học Nông Lâm
Tài nguyên-Môi trường
3 0 0
217 Đặng Thị Hương Đại học sư phạm
0 0 0
218 Đặng Thị Hương Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
219 Đặng Thị Kiều Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
220 Đặng Thị Loan Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
221 Đặng Thị Mai Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
222 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
2 0 0
223 Đặng Thị Mai Lan Đại học Nông Lâm
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
1 0 0
224 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
225 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
226 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 1
227 Đặng Thị Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
228 Đặng Thị Thanh Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
1 0 0
229 Đặng Thị Thanh Mai Đại học Y-Dược
0 0 0
230 Đặng Thị thu Hà Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
2 3 0
231 Đặng Thị Thu Hà Đại học Nông Lâm
1 1 0
232 Đặng Thị Thu Trang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
233 Đặng Thị Thùy Linh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
234 Đặng Thị Tố Nga Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 0
235 Đặng Trung Kiên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
236 Đặng Trung Kiên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
237 Đặng Tuấn Tú Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
238 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
239 Đặng Văn Doanh Viện NCPTCN cao về KTCN
0 0 0
240 Đặng Văn Doanh Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
241 Đặng Văn Đức Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
242 Đặng Văn Hiếu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
243 Đặng Văn Huỳ Đại học Y-Dược
0 0 0
244 Đặng Văn Minh Đại học Nông Lâm
1 1 0
245 Đặng Văn Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
246 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
1 0 0
247 Đặng Văn Thành Đại học Y-Dược
Vật Lý
2 0 0
248 Đặng Văn Thức Đại học Y-Dược
0 0 0
249 Đặng Xuân Bình Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
250 Đặng Xuân Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
Trang 5/64 <12345678910...6364>