Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
401 Đỗ Thị Huế Đại học sư phạm
2 0 0
402 Đỗ Thị Khánh Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
403 Đỗ Thị Khánh Vân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
404 Đỗ Thị Kim Dư Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
405 Đỗ Thị Lan Đại học Nông Lâm
1 3 0
406 Đỗ Thị Lan Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
407 Đỗ Thị Lệ Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
408 Đỗ Thị Loan Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
409 Đỗ Thị Loan Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
410 Đỗ Thị Minh Thanh Đại học Y-Dược
0 0 0
411 Đỗ Thị Nga Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
412 Đỗ Thị Ngọc Oanh Đại học Nông Lâm
0 0 0
413 Đỗ Thị Nhường Đại học Y-Dược
0 0 0
414 Đỗ Thị Oanh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
415 Đỗ Thị Phương Thanh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
416 Đỗ Thị Sơn Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
417 Do Thi Tam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
1 3 0
418 Đỗ Thị Tám Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
0 1 0
419 Đỗ Thị Thái Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
420 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
421 Đỗ Thị Thu Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 1 0
422 Đỗ Thị Thuý Hà Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
423 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
424 Đỗ Thị Thuý Phương Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
3 3 0
425 Đỗ Thị Trang Nhung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
426 Đỗ Thị Trinh Đại học sư phạm
1 0 0
427 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 1
428 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
429 Đỗ Thị Vân Hương Đại học Khoa học
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 1 1
430 Đỗ Thùy Chi Đại học sư phạm
Vật Lý
1 2 0
431 Đỗ Thùy Ninh Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
432 Đỗ Tiến Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
433 Đỗ Trà Hương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
2 4 0
434 Đỗ Trọng Bình Đại học sư phạm
0 0 0
435 Đỗ Trọng Dũng Đại học sư phạm
0 1 0
436 Đỗ Trung Cứ Đại học Nông Lâm
0 0 0
437 Đỗ Trung Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 3 1
438 Đỗ Trung Hiếu Đại học Nông Lâm
0 0 0
439 Đỗ Văn Chân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
440 Đỗ Văn Chiến Đại học Nông Lâm
0 0 0
441 Đỗ Văn Chúc Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
442 Đỗ Văn Chuyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
443 Đỗ Văn Đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 3 0
444 Đỗ Văn Điện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
445 Đỗ Văn Giai Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
446 Đỗ Văn Hải Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
447 Đỗ Văn Hàm Đại học Y-Dược
1 3 0
448 Đỗ Văn Hảo Đại học sư phạm
1 2 0
449 Đỗ Văn Khiết Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
450 Đỗ Văn Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
Trang 9/64 <12...5678910111213...6364>