Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
401 Đỗ Thị Hoà Nhã Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
7 1 0
402 Đỗ Thị Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
403 Đỗ Thị Hồng Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 2 0
404 Đỗ Thị Hồng Nga Đại học Y-Dược
0 0 0
405 Đỗ Thị Huế Đại học sư phạm
2 0 0
406 Đỗ Thị Khánh Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
407 Đỗ Thị Khánh Vân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
408 Đỗ Thị Kim Dư Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
409 Đỗ Thị Lan Đại học Nông Lâm
1 3 0
410 Đỗ Thị Lan Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
411 Đỗ Thị Lệ Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
412 Đỗ Thị Loan Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
413 Đỗ Thị Loan Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
414 Đỗ Thị Minh Thanh Đại học Y-Dược
0 0 0
415 Đỗ Thị Nga Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
416 Đỗ Thị Ngọc Oanh Đại học Nông Lâm
0 0 0
417 Đỗ Thị Nhường Đại học Y-Dược
0 0 0
418 Đỗ Thị Oanh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
419 Đỗ Thị Phương Thanh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
420 Đỗ Thị Sơn Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
421 Do Thi Tam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
1 3 0
422 Đỗ Thị Tám Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
0 1 0
423 Đỗ Thị Thái Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
424 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
425 Đỗ Thị Thu Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 1 0
426 Đỗ Thị Thuý Hà Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
427 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
428 Đỗ Thị Thuý Phương Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
3 3 0
429 Đỗ Thị Trang Nhung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
430 Đỗ Thị Trinh Đại học sư phạm
1 0 0
431 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 1
432 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
433 Đỗ Thị Vân Hương Đại học Khoa học
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 1 1
434 Đỗ Thùy Chi Đại học sư phạm
Vật Lý
1 2 0
435 Đỗ Thùy Ninh Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
436 Đỗ Tiến Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
437 Đỗ Trà Hương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
2 4 0
438 Đỗ Trọng Bình Đại học sư phạm
0 0 0
439 Đỗ Trọng Dũng Đại học sư phạm
0 1 0
440 Đỗ Trung Cứ Đại học Nông Lâm
0 0 0
441 Đỗ Trung Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 3 1
442 Đỗ Trung Hiếu Đại học Nông Lâm
0 0 0
443 Đỗ Văn Chân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
444 Đỗ Văn Chiến Đại học Nông Lâm
0 0 0
445 Đỗ Văn Chúc Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
446 Đỗ Văn Chuyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
447 Đỗ Văn Đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 3 0
448 Đỗ Văn Điện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
449 Đỗ Văn Giai Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
450 Đỗ Văn Hải Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
Trang 9/64 <12...5678910111213...6364>