Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
401 Đỗ Thị Hà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
402 Đỗ Thị Hải Yến Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
403 Đỗ Thị Hằng Đại học Nông Lâm
0 0 0
404 Đỗ Thị Hậu Đại học sư phạm
0 0 0
405 Đỗ Thị Hiên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
406 Đỗ Thị Hiền Đại học sư phạm
0 0 0
407 Đỗ Thị Hoà Nhã Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
7 1 0
408 Đỗ Thị Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
409 Đỗ Thị Hồng Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 2 0
410 Đỗ Thị Hồng Nga Đại học Y-Dược
0 0 0
411 Đỗ Thị Huế Đại học sư phạm
2 0 0
412 Đỗ Thị Khánh Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
413 Đỗ Thị Khánh Vân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
414 Đỗ Thị Kim Dư Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
415 Đỗ Thị Lan Đại học Nông Lâm
1 3 0
416 Đỗ Thị Lan Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
417 Đỗ Thị Lệ Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
418 Đỗ Thị Loan Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
419 Đỗ Thị Loan Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
420 Đỗ Thị Minh Thanh Đại học Y-Dược
0 0 0
421 Đỗ Thị Nga Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
422 Đỗ Thị Ngọc Oanh Đại học Nông Lâm
0 0 0
423 Đỗ Thị Nhường Đại học Y-Dược
0 0 0
424 Đỗ Thị Oanh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Kinh tế học
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
425 Đỗ Thị Phương Thanh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
426 Đỗ Thị Sơn Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
427 Do Thi Tam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
1 3 0
428 Đỗ Thị Tám Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
0 1 0
429 Đỗ Thị Thái Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
430 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
431 Đỗ Thị Thu Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 1 0
432 Đỗ Thị Thuý Hà Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
433 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
434 Đỗ Thị Thuý Phương Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
3 4 0
435 Đỗ Thị Trang Nhung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
436 Đỗ Thị Trinh Đại học sư phạm
1 0 0
437 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 1
438 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
439 Đỗ Thị Vân Hương Đại học Khoa học
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 1 1
440 Đỗ Thùy Chi Đại học sư phạm
Vật Lý
1 2 0
441 Đỗ Thùy Ninh Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
442 Đỗ Tiến Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
443 Đỗ Trà Hương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
2 4 0
444 Đỗ Trọng Bình Đại học sư phạm
0 0 0
445 Đỗ Trọng Dũng Đại học sư phạm
0 1 0
446 Đỗ Trung Cứ Đại học Nông Lâm
0 0 0
447 Đỗ Trung Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 3 1
448 Đỗ Trung Hiếu Đại học Nông Lâm
0 0 0
449 Đỗ Trung Tiến Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
450 Đỗ Văn Chân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
Trang 9/65 <12...5678910111213...6465>