Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
401 Đỗ Thị Nga Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
402 Đỗ Thị Ngọc Oanh Đại học Nông Lâm
0 0 0
403 Đỗ Thị Nhường Đại học Y-Dược
0 0 0
404 Đỗ Thị Phương Thanh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
405 Đỗ Thị Sơn Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
406 Do Thi Tam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
1 3 0
407 Đỗ Thị Tám Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
0 1 0
408 Đỗ Thị Thái Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
409 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
410 Đỗ Thị Thu Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 0 0
411 Đỗ Thị Thu Hiền Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
0 4 0
412 Đỗ Thị Thuý Hà Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
413 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
414 Đỗ Thị Thuý Phương Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
3 2 0
415 Đỗ Thị Trang Nhung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
416 Đỗ Thị Trinh Đại học sư phạm
1 0 0
417 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 1
418 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
419 Đỗ Thị Vân Hương Đại học Khoa học
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
1 1 1
420 Đỗ Thùy Chi Đại học sư phạm
Vật Lý
1 2 0
421 Đỗ Thùy Ninh Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
422 Đỗ Tiến Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
423 Đỗ Trà Hương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 3 0
424 Đỗ Trọng Bình Đại học sư phạm
0 0 0
425 Đỗ Trọng Dũng Đại học sư phạm
0 1 0
426 Đỗ Trung Cứ Đại học Nông Lâm
0 0 0
427 Đỗ Trung Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 3 1
428 Đỗ Trung Hiếu Đại học Nông Lâm
0 0 0
429 Đỗ Văn Chân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
430 Đỗ Văn Chiến Đại học Nông Lâm
0 0 0
431 Đỗ Văn Chúc Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
432 Đỗ Văn Chuyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
433 Đỗ Văn Đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 3 0
434 Đỗ Văn Điện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
435 Đỗ Văn Giai Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
436 Đỗ Văn Hàm Đại học Y-Dược
1 3 0
437 Đỗ Văn Hảo Đại học sư phạm
1 2 0
438 Đỗ Văn Khiết Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
439 Đỗ Văn Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
440 Đỗ Văn Quân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 1
441 Đỗ Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
442 Đỗ Văn Quyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 1
443 Đỗ Văn Thái Đại học sư phạm
0 0 0
444 Đỗ Văn Toàn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
445 Đỗ Viết Duy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
446 Đỗ Vũ Sơn Đại học sư phạm
5 3 0
447 Đỗ Xuân Luận Đại học Nông Lâm
0 0 0
448 Đỗ Xuân Quân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
449 Đỗ Xuân Trường Đại học Nông Lâm
0 0 0
450 Đoàn Đức Hải Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Văn học
0 1 0
Trang 9/63 <12...5678910111213...6263>