Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
401 Đỗ Thị Thái Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
402 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
403 Đỗ Thị Thu Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 0 0
404 Đỗ Thị Thuý Hà Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
405 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 1
406 Đỗ Thị Thuý Phương Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
3 2 0
407 Đỗ Thị Trang Nhung Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
408 Đỗ Thị Trinh Đại học sư phạm
1 0 0
409 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 1 1
410 Đỗ Thị Vân Giang Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
411 Đỗ Thị Vân Hương Đại học Khoa học
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
1 1 1
412 Đỗ Thùy Chi Đại học sư phạm
Vật Lý
1 2 0
413 Đỗ Thùy Ninh Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
414 Đỗ Tiến Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
415 Đỗ Trà Hương Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 3 0
416 Đỗ Trọng Bình Đại học sư phạm
0 0 0
417 Đỗ Trọng Dũng Đại học sư phạm
0 1 0
418 Đỗ Trung Cứ Đại học Nông Lâm
0 0 0
419 Đỗ Trung Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 3 1
420 Đỗ Trung Hiếu Đại học Nông Lâm
0 0 0
421 Đỗ Văn Chân Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
422 Đỗ Văn Chiến Đại học Nông Lâm
0 0 0
423 Đỗ Văn Chúc Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
424 Đỗ Văn Chuyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
425 Đỗ Văn Đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 3 0
426 Đỗ Văn Điện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
427 Đỗ Văn Giai Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
428 Đỗ Văn Hàm Đại học Y-Dược
1 3 0
429 Đỗ Văn Hảo Đại học sư phạm
1 2 0
430 Đỗ Văn Khiết Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
431 Đỗ Văn Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
432 Đỗ Văn Quân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 1
433 Đỗ Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
434 Đỗ Văn Quyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 1
435 Đỗ Văn Thái Đại học sư phạm
0 0 0
436 Đỗ Văn Toàn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
437 Đỗ Viết Duy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
438 Đỗ Vũ Sơn Đại học sư phạm
5 3 0
439 Đỗ Xuân Luận Đại học Nông Lâm
0 0 0
440 Đỗ Xuân Quân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
441 Đỗ Xuân Trường Đại học Nông Lâm
0 0 0
442 Đoàn Đức Hải Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Văn học
0 1 0
443 Đoàn Huyền Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
444 Đoàn Kim Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
445 Đoàn Mạnh Hồng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
446 Đoàn Ngọc Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 4 3
447 Đoàn Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 0
448 Đoàn Quang Thiệu Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
449 Đoàn Quang Thương Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
450 Đoàn Quốc Khánh Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 9/62 <12...5678910111213...6162>