Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
451 Đoàn Thanh Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
452 Đoàn Thanh Hiếu Đại học Y-Dược
0 0 0
453 Đoàn Thanh Thuỷ Đại học Khoa học
0 0 0
454 Đoàn Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
455 Đoàn Thị Huệ Đại học Y-Dược
0 0 0
456 Đoàn Thị Minh Thái Đại học sư phạm
0 0 0
457 Đoàn Thị Thanh Phương Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
458 Đoàn Thị Thanh Thảo Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
459 Đoàn Thị Thanh Tú Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
460 Đoàn Thị Yến Đại học Khoa học
3 1 0
461 Đoàn Văn Ban Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
462 Đồng Đức Hoàng Đại học Y-Dược
0 0 0
463 Đồng Duy Khánh Đại học sư phạm
0 0 0
464 Đồng Thị Hòa Đại học sư phạm
0 0 0
465 Đồng Thị Hoàng Yến Đại học Y-Dược
1 0 0
466 Đồng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
467 Đồng Thị In Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
468 Đồng Thị Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
469 Đồng Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
470 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Văn học
Kinh tế học
Tài nguyên-Môi trường
0 2 1
471 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
2 2 0
472 Đồng Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
473 Đồng Văn Tuấn Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
474 dotrahuong Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Hóa - Công nghệ thực phẩm
0 0 0
475 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
1 1 0
476 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 1 0
477 Dương Anh Đức Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
478 Dương Chính Cương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
479 Dương Công Đạt Đại học sư phạm
0 0 0
480 Dương Công Định Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
481 Dương Công Hiệp Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
482 Dương Công Tý Đại học Nông Lâm
0 0 0
483 Dương Danh Liêm Đại học Y-Dược
0 0 0
484 Dương Đức Minh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Giáo dục học - Tâm lý học
Ngôn ngữ học
2 2 0
485 Dương Đức Quảng Đại học sư phạm
0 0 0
486 Dương Đức Tự Đại học Y-Dược
0 0 0
487 Dương Duy Hùng Đại học sư phạm
0 0 0
488 Dương Hoà An Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
489 Dương Hoài An Đại học Nông Lâm
0 0 0
490 Dương Hồng Thái Đại học Y-Dược
0 0 1
491 Dương Hương Lam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
492 Dương Hữu Lộc Đại học Nông Lâm
1 0 0
493 Dương Huyền Thương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
494 Dương Kim Giao Đại học Khoa học
1 1 0
495 Dương Kim Huệ Đại học Nông Lâm
0 0 0
496 Dương Lan Hương Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
497 Dương Mạnh Hùng Đại học Nông Lâm
0 0 0
498 Dương Mạnh Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 0 0
499 Dương Mạnh Sơn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
500 Dương Minh Ngọc Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 10/62 <12...67891011121314...6162>