Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
451 Đỗ Văn Chiến Đại học Nông Lâm
0 0 0
452 Đỗ Văn Chúc Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
453 Đỗ Văn Chuyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
454 Đỗ Văn Đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 3 0
455 Đỗ Văn Điện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
456 Đỗ Văn Giai Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
457 Đỗ Văn Hải Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Tài nguyên-Môi trường
1 5 0
458 Đỗ Văn Hàm Đại học Y-Dược
1 3 0
459 Đỗ Văn Hảo Đại học sư phạm
1 2 0
460 Đỗ Văn Khiết Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
461 Đỗ Văn Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
462 Đỗ Văn Quân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 1
463 Đỗ Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
464 Đỗ Văn Quyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 1
465 Đỗ Văn Thái Đại học sư phạm
0 0 0
466 Đỗ Văn Toàn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 0 0
467 Đỗ Viết Duy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
468 Đỗ Vũ Sơn Đại học sư phạm
6 3 0
469 Đỗ Xuân Luận Đại học Nông Lâm
Kinh tế học
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
470 Đỗ Xuân Quân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
471 Đỗ Xuân Trường Đại học Nông Lâm
0 0 0
472 Đoàn Đức Hải Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Văn học
0 1 0
473 Đoàn Huyền Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
474 Đoàn Kim Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
475 Đoàn Mạnh Hồng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
476 Đoàn Ngọc Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 4 3
477 Đoàn Quang Duy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 1 0
478 Đoàn Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 0
479 Đoàn Quang Thiệu Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
480 Đoàn Quang Thương Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
481 Đoàn Quốc Khánh Đại học Nông Lâm
0 0 0
482 Đoàn Thanh Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
483 Đoàn Thanh Hiếu Đại học Y-Dược
0 0 0
484 Đoàn Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
485 Đoàn Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
486 Đoàn Thị Huệ Đại học Y-Dược
0 0 0
487 Đoàn Thị Minh Thái Đại học sư phạm
0 0 0
488 Đoàn Thị Thanh Phương Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
489 Đoàn Thị Thanh Thảo Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
490 Đoàn Thị Thanh Tú Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
491 Đoàn Thị Yến Đại học Khoa học
3 2 0
492 Doãn Thu Hà Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
493 Đoàn Văn Ban Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
494 Đồng Đức Hoàng Đại học Y-Dược
0 0 0
495 Đồng Duy Khánh Đại học sư phạm
0 0 0
496 Đồng Thị Hòa Đại học sư phạm
0 0 0
497 Đồng Thị Hoàng Yến Đại học Y-Dược
1 0 0
498 Đồng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
499 Đồng Thị In Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
500 Đồng Thị Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 10/65 <12...67891011121314...6465>