Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
451 Đỗ Văn Hàm Đại học Y-Dược
1 3 0
452 Đỗ Văn Hảo Đại học sư phạm
1 2 0
453 Đỗ Văn Khiết Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
454 Đỗ Văn Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
455 Đỗ Văn Quân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 1
456 Đỗ Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
457 Đỗ Văn Quyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 1
458 Đỗ Văn Thái Đại học sư phạm
0 0 0
459 Đỗ Văn Toàn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 0 0
460 Đỗ Viết Duy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
461 Đỗ Vũ Sơn Đại học sư phạm
6 3 0
462 Đỗ Xuân Luận Đại học Nông Lâm
Kinh tế học
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
463 Đỗ Xuân Quân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
464 Đỗ Xuân Trường Đại học Nông Lâm
0 0 0
465 Đoàn Đức Hải Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Văn học
0 1 0
466 Đoàn Huyền Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
467 Đoàn Kim Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
468 Đoàn Mạnh Hồng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
469 Đoàn Ngọc Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 4 3
470 Đoàn Quang Duy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 1 0
471 Đoàn Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 0
472 Đoàn Quang Thiệu Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
473 Đoàn Quang Thương Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
474 Đoàn Quốc Khánh Đại học Nông Lâm
0 0 0
475 Đoàn Thanh Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
476 Đoàn Thanh Hiếu Đại học Y-Dược
0 0 0
477 Đoàn Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
478 Đoàn Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
479 Đoàn Thị Huệ Đại học Y-Dược
0 0 0
480 Đoàn Thị Minh Thái Đại học sư phạm
0 0 0
481 Đoàn Thị Thanh Phương Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
482 Đoàn Thị Thanh Thảo Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
483 Đoàn Thị Thanh Tú Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
484 Đoàn Thị Yến Đại học Khoa học
3 2 0
485 Đoàn Văn Ban Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
486 Đồng Đức Hoàng Đại học Y-Dược
0 0 0
487 Đồng Duy Khánh Đại học sư phạm
0 0 0
488 Đồng Thị Hòa Đại học sư phạm
0 0 0
489 Đồng Thị Hoàng Yến Đại học Y-Dược
1 0 0
490 Đồng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
491 Đồng Thị In Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
492 Đồng Thị Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
493 Đồng Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
494 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Văn học
Kinh tế học
Tài nguyên-Môi trường
0 2 1
495 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
4 4 0
496 Đồng Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
497 Đồng Văn Tuấn Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
498 dotrahuong Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Hóa - Công nghệ thực phẩm
0 0 0
499 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
1 1 0
500 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 1 0
Trang 10/64 <12...67891011121314...6364>