Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
451 Đỗ Văn Quân Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 1
452 Đỗ Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
453 Đỗ Văn Quyền Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 1
454 Đỗ Văn Thái Đại học sư phạm
0 0 0
455 Đỗ Văn Toàn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 0 0
456 Đỗ Viết Duy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
457 Đỗ Vũ Sơn Đại học sư phạm
6 3 0
458 Đỗ Xuân Luận Đại học Nông Lâm
Kinh tế học
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
459 Đỗ Xuân Quân Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
460 Đỗ Xuân Trường Đại học Nông Lâm
0 0 0
461 Đoàn Đức Hải Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Văn học
0 1 0
462 Đoàn Huyền Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
463 Đoàn Kim Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
464 Đoàn Mạnh Hồng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
465 Đoàn Ngọc Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 4 3
466 Đoàn Quang Duy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 1 0
467 Đoàn Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 0
468 Đoàn Quang Thiệu Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
469 Đoàn Quang Thương Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
470 Đoàn Quốc Khánh Đại học Nông Lâm
0 0 0
471 Đoàn Thanh Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
472 Đoàn Thanh Hiếu Đại học Y-Dược
0 0 0
473 Đoàn Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
474 Đoàn Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
475 Đoàn Thị Huệ Đại học Y-Dược
0 0 0
476 Đoàn Thị Minh Thái Đại học sư phạm
0 0 0
477 Đoàn Thị Thanh Phương Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
478 Đoàn Thị Thanh Thảo Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
479 Đoàn Thị Thanh Tú Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
480 Đoàn Thị Yến Đại học Khoa học
3 2 0
481 Đoàn Văn Ban Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
482 Đồng Đức Hoàng Đại học Y-Dược
0 0 0
483 Đồng Duy Khánh Đại học sư phạm
0 0 0
484 Đồng Thị Hòa Đại học sư phạm
0 0 0
485 Đồng Thị Hoàng Yến Đại học Y-Dược
1 0 0
486 Đồng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
487 Đồng Thị In Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
488 Đồng Thị Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
489 Đồng Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
490 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Văn học
Kinh tế học
Tài nguyên-Môi trường
0 2 1
491 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
4 4 0
492 Đồng Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
493 Đồng Văn Tuấn Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
494 dotrahuong Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Hóa - Công nghệ thực phẩm
0 0 0
495 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
1 1 0
496 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 1 0
497 Dương Anh Đức Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
498 Dương Chính Cương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
499 Dương Công Đạt Đại học sư phạm
0 0 0
500 Dương Công Định Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 10/64 <12...67891011121314...6364>