Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
451 Đoàn Huyền Trang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
452 Đoàn Kim Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
453 Đoàn Mạnh Hồng Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
454 Đoàn Ngọc Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 4 3
455 Đoàn Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 0
456 Đoàn Quang Thiệu Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 0
457 Đoàn Quang Thương Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
458 Đoàn Quốc Khánh Đại học Nông Lâm
0 0 0
459 Đoàn Thanh Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
460 Đoàn Thanh Hiếu Đại học Y-Dược
0 0 0
461 Đoàn Thanh Thuỷ Đại học Khoa học
0 0 0
462 Đoàn Thị Bích Ngọc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
463 Đoàn Thị Huệ Đại học Y-Dược
0 0 0
464 Đoàn Thị Minh Thái Đại học sư phạm
0 0 0
465 Đoàn Thị Thanh Phương Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
466 Đoàn Thị Thanh Thảo Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 3 0
467 Đoàn Thị Thanh Tú Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
468 Đoàn Thị Yến Đại học Khoa học
3 1 0
469 Đoàn Văn Ban Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
470 Đồng Đức Hoàng Đại học Y-Dược
0 0 0
471 Đồng Duy Khánh Đại học sư phạm
0 0 0
472 Đồng Thị Hòa Đại học sư phạm
0 0 0
473 Đồng Thị Hoàng Yến Đại học Y-Dược
1 0 0
474 Đồng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
475 Đồng Thị In Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
476 Đồng Thị Linh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
477 Đồng Thị Thanh Đại học sư phạm
0 0 0
478 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Văn học
Kinh tế học
Tài nguyên-Môi trường
0 2 1
479 Đồng Văn Đạt Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
2 2 0
480 Đồng Văn Quân Đại học sư phạm
0 0 0
481 Đồng Văn Tuấn Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
482 dotrahuong Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Hóa - Công nghệ thực phẩm
0 0 0
483 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
1 1 0
484 Dư Ngọc Thành Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 1 0
485 Dương Anh Đức Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
486 Dương Chính Cương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
487 Dương Công Đạt Đại học sư phạm
0 0 0
488 Dương Công Định Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
489 Dương Công Hiệp Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
490 Dương Công Tý Đại học Nông Lâm
0 0 0
491 Dương Danh Liêm Đại học Y-Dược
0 0 0
492 Dương Đức Minh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Giáo dục học - Tâm lý học
Ngôn ngữ học
2 2 0
493 Dương Đức Quảng Đại học sư phạm
0 0 0
494 Dương Đức Tự Đại học Y-Dược
0 0 0
495 Dương Duy Hùng Đại học sư phạm
0 0 0
496 Dương Hoà An Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
497 Dương Hoài An Đại học Nông Lâm
0 0 0
498 Dương Hồng Thái Đại học Y-Dược
0 0 1
499 Dương Hồng Yến Khoa Ngoại ngữ
Xã hội - Nhân văn
0 0 0
500 Dương Hương Lam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 10/63 <12...67891011121314...6263>