Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
151 Cù Phúc Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
152 Cù Thị An Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
153 Cù Thị Thúy Nga Đại học Nông Lâm
1 0 0
154 Cù Xuân Chánh Đại học Y-Dược
0 0 0
155 Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên
49 0 0
156 Đàm Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 0 0
157 Đàm Chính Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
158 Đàm Khải Hoàn Đại học Y-Dược
2 0 0
159 Đàm Lục Thái Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
160 Đàm Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
161 Đàm Thanh Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Toán học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tin học
1 5 4
162 Đàm Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
163 Đàm Thị Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 1 0
164 Đàm Thị Chung Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
165 Đàm Thị Minh Nguyệt Đại học Y-Dược
0 0 0
166 Đàm Thị Tấm Đại học Khoa học
1 2 0
167 Đàm Thị Tuyết Đại học Y-Dược
0 0 0
168 Đàm Thị Uyên Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
0 1 0
169 Đàm Thu Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
170 Đàm Thùy Dương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
171 Đàm Văn Vinh Đại học Nông Lâm
2 1 0
172 Đàm Xuân Mỹ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
173 Đàm Xuân Vận Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 2 0
174 Đan Thành Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
175 Đặng Anh Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
176 Đặng Danh Hoằng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 10 0
177 Đặng Đức Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
178 Đặng Hoàng Hà Khoa Quốc tế
1 0 0
179 Đặng Kim Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
180 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 4 1
181 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
182 Đặng Kim Vui Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Lâm nghiệp
0 0 0
183 Đặng Liên Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
184 Đặng Ngọc Hùng Đại học Nông Lâm
Lâm nghiệp
1 0 0
185 Đặng Ngọc Huyền Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
186 Đặng Ngọc Trung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
187 Đặng Phi Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 1
188 Đặng Phương Mai Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
189 Đặng Quang Á Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
190 Đặng Quang Hưng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
191 Đặng Quang Nam Đại học Nông Lâm
0 0 0
192 Đặng Quý Nhân Đại học Nông Lâm
0 1 1
193 Đặng Quyết Tiến Đại học sư phạm
0 0 0
194 Đặng Quỳnh Trâm Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
195 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
196 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
197 Đặng T Thu Hương Đại học sư phạm
0 0 0
198 Đặng T Lệ Tâm Đại học sư phạm
Văn học
0 2 0
199 Đặng Tất Thắng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
200 Đặng Thái Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 4/62 <12345678910...6162>