Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
151 Chu Thị Mão Đại học Y-Dược
0 0 0
152 Chu Thị Thu Trang Đại học Khoa học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
153 Chu Thị Thức Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
154 Chu Thị Vân Anh Đại học Khoa học
0 1 1
155 Chu Tuấn Anh Đại học Y-Dược
0 0 0
156 Chu Việt Hà Đại học sư phạm
Vật Lý
2 2 0
157 Chu Xuân Tiến Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
158 Cù Ngọc Bắc Đại học Nông Lâm
0 0 0
159 Cù Phúc Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
160 Cù Thị An Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
161 Cù Thị Thúy Nga Đại học Nông Lâm
1 0 0
162 Cù Xuân Chánh Đại học Y-Dược
0 0 0
163 Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên
49 0 0
164 Đàm Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 0 0
165 Đàm Chính Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
166 Đàm Khải Hoàn Đại học Y-Dược
3 0 0
167 Đàm Lục Thái Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
168 Đàm Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
169 Đàm Thanh Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Toán học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tin học
1 5 4
170 Đàm Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
171 Đàm Thị Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 1 0
172 Đàm Thị Chung Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
173 Đàm Thị Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
174 Đàm Thị Minh Nguyệt Đại học Y-Dược
0 0 0
175 Đàm Thị Tấm Đại học Khoa học
1 2 0
176 Đàm Thị Tuyết Đại học Y-Dược
0 0 0
177 Đàm Thị Uyên Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
0 1 0
178 Đàm Thu Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
179 Đàm Thùy Dương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
180 Đàm Văn Vinh Đại học Nông Lâm
2 1 0
181 Đàm Xuân Mỹ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
182 Đàm Xuân Vận Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 0 0
183 Đan Thành Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
184 Đặng Anh Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
185 Đặng Danh Hoằng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 10 0
186 Đặng Đức Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
187 Đặng Hoàng Hà Khoa Quốc tế
1 0 0
188 Đặng Kim Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
189 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 4 2
190 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
191 Đặng Kim Vui Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Lâm nghiệp
0 0 0
192 Đặng Liên Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
193 Đặng Ngọc Hùng Đại học Nông Lâm
Lâm nghiệp
1 0 0
194 Đặng Ngọc Huyền Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
195 Đặng Ngọc Trung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
196 Đặng Phi Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
2 1 1
197 Đặng Phương Mai Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
198 Đặng Quang Á Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
199 Đặng Quang Hưng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
200 Đặng Quang Nam Đại học Nông Lâm
0 0 0
Trang 4/64 <12345678910...6364>