Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
151 Chu Thị Đông Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
152 Chu Thị Hồng Huyền Đại học Khoa học
1 0 0
153 Chu Thị Kim Ngân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
154 Chu Thị Mão Đại học Y-Dược
0 0 0
155 Chu Thị Thu Trang Đại học Khoa học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
156 Chu Thị Thức Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
157 Chu Thị Vân Anh Đại học Khoa học
0 1 1
158 Chu Tuấn Anh Đại học Y-Dược
0 0 0
159 Chu Việt Hà Đại học sư phạm
Vật Lý
2 2 0
160 Chu Xuân Tiến Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
161 Cù Ngọc Bắc Đại học Nông Lâm
0 0 0
162 Cù Phúc Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
163 Cù Thị An Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
164 Cù Thị Thúy Nga Đại học Nông Lâm
1 0 0
165 Cù Xuân Chánh Đại học Y-Dược
0 0 0
166 Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên
49 0 0
167 Đàm Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 0 0
168 Đàm Chính Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
169 Đàm Khải Hoàn Đại học Y-Dược
3 0 0
170 Đàm Lục Thái Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
171 Đàm Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
172 Đàm Thanh Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Toán học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tin học
2 5 4
173 Đàm Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
174 Đàm Thị Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 1 0
175 Đàm Thị Chung Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
176 Đàm Thị Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
177 Đàm Thị Minh Nguyệt Đại học Y-Dược
0 0 0
178 Đàm Thị Tấm Đại học Khoa học
1 2 0
179 Đàm Thị Tuyết Đại học Y-Dược
0 0 0
180 Đàm Thị Uyên Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
0 1 0
181 Đàm Thu Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
182 Đàm Thùy Dương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
183 Đàm Văn Vinh Đại học Nông Lâm
2 1 0
184 Đàm Xuân Mỹ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
185 Đàm Xuân Vận Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 0 0
186 Đan Thành Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
187 Đặng Anh Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
188 Đặng Danh Hoằng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 10 0
189 Đặng Đức Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
190 Đặng Hoàng Hà Khoa Quốc tế
1 0 0
191 Đặng Kim Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
192 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 4 2
193 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
194 Đặng Kim Vui Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Lâm nghiệp
0 0 0
195 Đặng Liên Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
196 Đặng Ngọc Hùng Đại học Nông Lâm
Lâm nghiệp
1 0 0
197 Đặng Ngọc Huyền Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
198 Đặng Ngọc Trung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
199 Đặng Phi Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
2 1 1
200 Đặng Phương Mai Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
Trang 4/64 <12345678910...6364>