Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
151 Chu Thị Anh Xuân Đại học Khoa học
Vật Lý
2 0 1
152 Chu Thị Đông Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
153 Chu Thị Hồng Huyền Đại học Khoa học
1 0 0
154 Chu Thị Kim Ngân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
155 Chu Thị Liễu Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
156 Chu Thị Mão Đại học Y-Dược
0 0 0
157 Chu Thị Thu Trang Đại học Khoa học
Xã hội - Nhân văn
1 0 0
158 Chu Thị Thức Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
159 Chu Thị Vân Anh Đại học Khoa học
0 1 1
160 Chu Tuấn Anh Đại học Y-Dược
0 0 0
161 Chu Việt Hà Đại học sư phạm
Vật Lý
2 2 0
162 Chu Xuân Tiến Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
163 Cù Ngọc Bắc Đại học Nông Lâm
0 0 0
164 Cù Phúc Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
165 Cù Thị An Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
166 Cù Thị Thúy Nga Đại học Nông Lâm
1 0 0
167 Cù Xuân Chánh Đại học Y-Dược
0 0 0
168 Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên
49 0 0
169 Đàm Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 0 0
170 Đàm Chính Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
171 Đàm Khải Hoàn Đại học Y-Dược
3 0 0
172 Đàm Lục Thái Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
173 Đàm Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
174 Đàm Thanh Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Toán học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tin học
2 5 4
175 Đàm Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
176 Đàm Thị Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 1 0
177 Đàm Thị Chung Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
178 Đàm Thị Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
179 Đàm Thị Hạnh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
180 Đàm Thị Minh Nguyệt Đại học Y-Dược
0 0 0
181 Đàm Thị Tấm Đại học Khoa học
1 2 0
182 Đàm Thị Tuyết Đại học Y-Dược
0 0 0
183 Đàm Thị Uyên Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
0 1 0
184 Đàm Thu Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
185 Đàm Thùy Dương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
186 Đàm Văn Vinh Đại học Nông Lâm
2 1 0
187 Đàm Xuân Mỹ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
188 Đàm Xuân Vận Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 0 0
189 Đan Thành Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
190 Đặng Anh Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
191 Đặng Danh Hoằng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 10 0
192 Đặng Đức Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
193 Đặng Hoàng Hà Khoa Quốc tế
1 0 0
194 Đặng Kim Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
195 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 4 2
196 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
197 Đặng Kim Vui Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Lâm nghiệp
0 0 0
198 Đặng Liên Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
199 Đặng Ngọc Hùng Đại học Nông Lâm
Lâm nghiệp
1 0 0
200 Đặng Ngọc Huyền Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 4/65 <12345678910...6465>