Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
151 Chu Xuân Tiến Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
152 Cù Ngọc Bắc Đại học Nông Lâm
0 0 0
153 Cù Phúc Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
154 Cù Thị An Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
155 Cù Thị Thúy Nga Đại học Nông Lâm
1 0 0
156 Cù Xuân Chánh Đại học Y-Dược
0 0 0
157 Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên
49 0 0
158 Đàm Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 0 0
159 Đàm Chính Tâm Đại học sư phạm
0 0 0
160 Đàm Khải Hoàn Đại học Y-Dược
2 0 0
161 Đàm Lục Thái Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
162 Đàm Mỹ Linh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
163 Đàm Phương Lan Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
164 Đàm Thanh Phương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Toán học
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tin học
1 5 4
165 Đàm Thanh Thuỷ Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
166 Đàm Thị Bảo Hoa Đại học Y-Dược
0 1 0
167 Đàm Thị Chung Thủy Đại học Y-Dược
0 0 0
168 Đàm Thị Minh Nguyệt Đại học Y-Dược
0 0 0
169 Đàm Thị Tấm Đại học Khoa học
1 2 0
170 Đàm Thị Tuyết Đại học Y-Dược
0 0 0
171 Đàm Thị Uyên Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
0 1 0
172 Đàm Thu Trang Đại học Y-Dược
0 0 0
173 Đàm Thùy Dương Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
174 Đàm Văn Vinh Đại học Nông Lâm
2 1 0
175 Đàm Xuân Mỹ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
176 Đàm Xuân Vận Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tài nguyên-Môi trường
1 2 0
177 Đan Thành Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
178 Đặng Anh Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
179 Đặng Danh Hoằng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
3 10 0
180 Đặng Đức Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
181 Đặng Hoàng Hà Khoa Quốc tế
1 0 0
182 Đặng Kim Oanh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
183 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
0 0 0
184 Đặng Kim Tuyến Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 4 1
185 Đặng Kim Vui Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Lâm nghiệp
0 0 0
186 Đặng Liên Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
187 Đặng Ngọc Hùng Đại học Nông Lâm
Lâm nghiệp
1 0 0
188 Đặng Ngọc Huyền Trang Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
189 Đặng Ngọc Trung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
190 Đặng Phi Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 0 1
191 Đặng Phương Mai Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
192 Đặng Quang Á Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
193 Đặng Quang Hưng Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
194 Đặng Quang Nam Đại học Nông Lâm
0 0 0
195 Đặng Quý Nhân Đại học Nông Lâm
0 1 1
196 Đặng Quyết Tiến Đại học sư phạm
0 0 0
197 Đặng Quỳnh Trâm Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
198 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
199 Đặng Quỳnh Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
200 Đặng T Thu Hương Đại học sư phạm
0 0 0
Trang 4/63 <12345678910...6263>