Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng của gà địa phương “Lục trảo - Đán Khao” Cao Lộc, Lạng Sơn
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nông Quý Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 4 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

            Huyện Cao Lộc là một huyện miền núi vùng cao thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tại đây có nuôi loại gà khác biệt so với giống gà khác đó là gà có 6 móng, bà con dân tộc gọi là "Lục trảo - Đán khao". Lê Tân, 12/08/2005,  (VietNamNet.);  http://www.dulichmauson.com ; http://www.sinhhocvietnam.com/vn/ ; đã giới thiệu về gà “sáu móng Mẫu Sơn”, “Phát hiện gà quý gà sáu cựa ở Mẫu Sơn”. Tuy nhiên, các bài viết này mới dừng lại ở việc giới thiệu với bạn đọc có 1 loại gà như thế ở Việt Nam. Để có dữ liệu khoa học về đặc điểm sinh học sức sản xuất của loại gà sáu móng Mẫu Sơn làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học, phục vụ phát triển chăn nuôi gà của địa phương, chúng tôi tiến hành đề tài này.

Kết quả / Kết luận

  • Tỷ lệ gà 6 ngón ở 2 xã Công Sơn và Mẫu Sơn  là: 38,09 và 30,45%;
  • Các chiều đo của giống gà 6 ngón Mẫu Sơn tương tự  như các giống gà nội khác, đến 6 tháng tuổi: Dài thân 26,35 cm ở gà trống và  24,26 cm ở gà mái; Vòng ngực tương ứng là 31,04 và 27,07 cm.
  • Sự phân ly về màu sắc lông rất đa dạng, trong đó gà có màu lông đốm vàng chiếm tỷ lệ cao nhất (48,86%) và gà có màu lông đen tuyền chiếm tỷ lệ thấp nhất (13,35%).
  • Lúc 20 tuần tuổi, số lượng hồng cầu từ 2,47 ở gà trống đến  2,53 triệu/mm3 ở gà mái, bạch cầu tương ứng là 50,33 - 67,33 ngàn/mm3,  protein tổng số của huyết thanh từ 74,33 - 77,00 g/lít.
  • Tỷ lệ nuôi sống đến 20 tuồi tuổi  của gà dao động từ 83,64% đến 84,44%.
  • Kết thúc 20 tuần tuổi gà có khối lượng bình quân là 1814,00g ở con trống và 1301,00 g  ở con mái; sinh trưởng tuyệt đối tương ứng là 12,74 và 9,14 g/con/ngày; Tiêu tốn thức cho 1 kg tăng khối lượng bình quân là 4,30 kg.
  • Tỷ lệ thân thịt từ 70,28 % ở gà trống đến 69,23 % ở gà mái; Tỷ lệ thịt đùi + ngực tương ứng là 33,13 và  32,48 %. Tỷ lệ vật chất khô của thịt gà từ 23,93 đến 26,82% và protein từ 20,52 đến 24,72%.

Some bio characteristics and growth ability of native chicken “Luc Trao – Dan Khao” raising in Cao Loc district, Lang Son Province

This breed is raising extensive system commonly at Dao nation house hold of Mau Son & Cong Son communes, Cao Loc district, Lang Son province. The plumage is highest ration, 48.68% yellow dots all over; the black plumage is lowest ration, only 13.35%. Red blood cell are from 2.47 (cock) to 2.53 millions/mm3 and white blood cell are from 50.33 – 67.33 thousand /mm3. After 20 weeks of age, the survival rate is about 83.64 to 84.44%; live weight are 1814 grs (cock) and 1301 grs (hen); average day gain are from 12.74 (cock) to 9.14 (hen) grs/bird/day; feed conversion ratio is 4.3; Carcass is from 70.28 % (cock) to 69.23 % (hen), the percentage of breast and leg muscle / carcass is 33.13 to 32.48 % respectively. Protein from 20.52 % (hen’ leg muscle) to 24.72% (hen’ breast muscle).

Tải file Một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng của gà địa phương “Lục trảo - Đán Khao” Cao Lộc, Lạng Sơn tại đây