Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khả năng sản xuất của gà thương phẩm SassoViệt Nam nuôi tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Trần Thanh Vân,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 9 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7020
Tóm tắt nội dung

             Gà lông màu Sasso do hãng Sasso (Selection Avicole de la Sarthe et du Sud Ouest) của Pháp tạo ra năm 1978. Qua 30 năm nghiên cứu, chọn lọc, nhân giống và lai tạo, hiện nay gà Sasso được trên 30 nước khắp 5 châu ưa chuộng, do gà có những đặc tính quý như có khả năng thích nghi cao với điều kiện nóng ẩm, sức kháng bệnh tốt, chất lượng thịt thơm ngon, thích hợp với các phương thức nuôi nhốt, bán nuôi nhốt và thả vườn.

            Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam kết hợp cùng Xí nghiệp gà giống Tam Đảo và Trung Tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc, đã tận dụng các sai sót chọn trống mái lúc gà mới nở trên đàn gà Sasso ông bà nhập năm 2002, từ các con trống và mái của cùng một dòng, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng thuần gà lông màu TĐ1, 2, 3, 4 có năng suất và chất lượng cao”, đề tài đã được nghiệm thu ngày 29 tháng 12 năm 2006. Xí nghiệp gà giống Tam Đảo và Trung Tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc đã sản xuất, cung cấp nhiều gà thương phẩm 4 dòng giống Sasso Việt Nam cho chăn nuôi phương thức nhốt và bán nuôi nhốt ở trang trại cũng như nông hộ.

          Nhằm xác định khả năng sản xuất thịt của gà thương phẩm giống Sasso Việt Nam và xác định ưu thế lai so với bố mẹ của chúng, cũng như so sánh với gà Sasso thương phẩm mà đàn ông bà nhập từ Pháp, chúng tôi tiến hành đề tài "Xác định khả năng sản xuất của gà thương phẩm Sasso Việt Nam nuôi theo 2 phương thức và 2 mùa vụ tại Thái Nguyên".

Kết quả:

Gà thương phẩm Sasso Việt Nam nuôi theo hai phương thức: nhốt và bán nuôi nhốt; hai mùa vụ: Xuân - Hè và Thu - Đông đến 10 tuần tuổi:

  • Tỷ lệ nuôi sống cao, đạt từ 95-98%; Ưu thế lai so với trung bình bố mẹ về tỷ lệ nuôi sống từ 2,15-3,70%.
  •  Khối lượng cơ thể bình quân trống mái đạt 2570,70 g/con ở lô nuôi nhốt và 2391,43 g/con ở lô bán nuôi nhốt; Ưu thế lai so với trung bình bố mẹ cao: 2,76 -9,51%.
  • Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng từ 2,30-2,55 kg; Ưu thế lai so với trung bình bố mẹ từ - 3,95 đến - 8,06%.
  • Chỉ số sản xuất đạt từ 131,94 -155,78; Ưu thế lai so với trung bình bố mẹ từ 13,37 -18,04%. Chỉ số kinh tế lúc 10 tuần tuổi đạt 10,40 đến 12,84, ưu thế lai so với trung bình bố mẹ từ 19,06 - 32,77.
  • Gà thương phẩm Sasso Việt Nam có sức sản xuất tốt ở cả phương thức nuôi nhốt và bán nuôi nhốt với hai mùa khác nhau; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương đương với gà thương phẩm Sasso từ đàn ông bà nhập của Pháp.

THE PERFORMANCE OF VIETNAMESE SASSO COMMERCIAL CHICKEN KEEPING IN THAI NGUYEN

Key words: alive rate, economic number, feed conversion ratio, performance, ferformance index.

             Unisexual grand parent stock Sasso chicken were imported from France 2002, utility of the mistake of sex separated, the Vietnamese scientists  had selected and breeding the new pure lines, namely Vietnamese Sasso chicken. The commercial chicken are combined from those lines, they were keeping till 70 days of age  in intensive and semi intensive system in 2 seasons of the year in Thai Nguyen  to determine their performance. The alive rate were 95.0-98.0%, heterosis were 2.65% -3.21%. The average live weight were 2570.7 grs (intensive keeping) to 2391.43 grs (semi intensive), heterosis were 2.76 - 9.51 %. The cumulative feed conversion ratio were 2.30 - 2.55,  heterosis were from minus 3.95 to minus 8.06. The performance index were 131.94 - 155.78, heterosis were 13.37 - 18.04%. The economic number were 10.40 - 12.84, heterosis were 19.06 -32.77%. The Vietnamese Sasso commercial chicken has good performance and its performance is similar to those of Sasso commercial chicken that their grand parent stock were imported from France.

Tải file Khả năng sản xuất của gà thương phẩm SassoViệt Nam nuôi tại Thái Nguyên tại đây