Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàng rung kiểu cơ khí
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Vũ Ngọc Pi, Lê Xuân Hưng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Văn Kiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1+2 năm 2012, Trang 24-26 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này giới thiệu về việc thiết kế, chế tạo máy sàng phân loại hạt mài theo kiểu sàng rung cơ khí. Nguyên lý hoạt động của máy sàng này nhằm tạo cho hạt mài có chuyển động rung (lên xuống) và chuyển động ngang. Để phân loại hạt mài, 11 khay sàng với các kích thước lưới 63, 75, 90, 106, 125, 150, 180, 212, 250, 300, 355 µm được sử dụng và xếp chồng từ thấp lên cao. Thêm vào đó, khối lượng hạt mài trong từng khay trước và sau khi sàng được cân bằng cân chính xác. Nghiên cứu đã xác định được bộ thông số tối ưu của máy gồm tốc độ rung của sàng, biên độ sàng và thời gian sàng ngắn nhất. 

Tải file Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàng rung kiểu cơ khí tại đây