Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Trần Thị Ngân, Tống Đình Quỳ
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Ứng dụng Toán học Tập 10 Số 1 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-4492
Tóm tắt nội dung

Trong bài báo này, phương pháp Monte Carlo được sử dụng để giải bài toán điều khiển tối ưu trong mô hình rời rạc ứng với một bài toán điều khiển tối ưu không có tính lồi, có ràng buộc trạng thái và hệ động lực gồm cả phương trình vi phân thường lẫn phương trình đạo hàm riêng.

Tải file Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất tại đây