Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Hoàng Thị Huệ, Phạm Văn Hạnh, Hà Thị Thanh Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 0868 – 3808
Tóm tắt nội dung

Xuất khẩu lao động đang là một trong các giải pháp nhằm giải quyết công văn việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Nhận thức được lợi thế của việc xuất khẩu lao động, tỉnh Cao Bằng đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này. Tuy nhiên, kết quả của việc xuất khẩu lao động chưa thực sự được cải thiện. Bài viết này đề cấp đến thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Cao Bằng, phân tích những điểm còn hạn chế và tìm ra nguyên nhân, cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu lao động nhằm xóa đói giảm nghèo cho lao động nông thôn Tỉnh Cao Bằng.