Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải quyết thiếu việc làm cho lao động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Văn Quyết và cộng sự
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 172 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung