Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 82 Số 6 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Xây dựng danh lục cây thuốc của người Dao có 183 loài được làm thuốc chữa bệnh thuộc 154 chi, 78 họ của 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là: ngành Thông đất (Lycopodiophyta), ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành Mộc lan (Magnoliophyta) và Nấm lớn (Mycophyta). Cụ thể được phân bố trong các bậc taxon như sau: Ngành Nấm (Mycophyta) có 1 họ, 1 chi, 1 loài ; Ngành Thông đất (Lycopodiophyta): 1 họ, 2 chi, 2 loài; Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta): 4 họ, 4 chi, 4 loài và Ngành Mộc lan (Magnoliophyta): 72 họ, 147 chi, 176 loài. 

Tải file Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tại đây