Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh”.
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ngô Đức Minh, Rupert Lloyd Hough, Nguyễn Công Vinh, Ingrid Oborn, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Lê Thị Thủy, Mai Lan Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 1 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 1895 - 1558
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Vân Môn và Châu Khê , tỉnh Bắc Ninh, nơi mà hoạt động nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề và lau dài bởi nước thải, khói và bụi từ hai làng nghề tái chế kim loại lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng Pb trung bình trong gạo ở 2 khu vực nghiên cứu cao hơn 2 lần so với 2 vùng đối chứng. Tất cả các mẫu gạo của cả 02 vùng thuộc 2 điểm nghiên cứu đều có hàm lượng Pb rất thấp và nằm trong ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn về hàm lượng gạo ăn của FAO/WHO; EC và Bộ Y tế Việt Nam. Tuy nhiên, hàm lượng Pb đưa vào cơ thể của người dân vùng ô nhiễm cao hơn đối chứng từ 1,8 -2 lần so với trung bình vùng đối chứng tương ứng, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn theo khuyến nghị của WHO/FAO. HQIPb của người dân ở hai làng nghề luôn cao hơn 2 lần so với vùng đối chứng, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn so sánh mức giới hạn về HQ của US-EPA.

Tải file “Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh”. tại đây