Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Tác động của làng nghề tái chế kim loại đến môi trường đất và thóc ở Bắc Ninh”.
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Số 3 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 1895 - 2171
Tóm tắt nội dung

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc, giáp với Hà Nội, từ lâu nổi tiếng với các làng nghề truyền thống đa dạng, trong đó phải kể đến hai làng nghề tái chế sắt Đa Hội – Châu Khê – Từ Sơn và làng nghề tái chế nhôm ở Mẫn Xá – Vân Môn – Yên Phong, hàng năm mang đến doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Chất thải từ các làng nghề đã và đang trực tiếp hoặc gián tiếp làm ảnh hưởng đến môi trường đất nông nghiệp, mà chủ yếu là đất trồng lúa. Bài báo này trình bày một số nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của các hoạt đồng tái chế này đến chất lượng môi trường đất và sự tích lũy của các kim loại nặng trong thóc ở Bắc Ninh. Hàm lượng các kim loại nặng (Cd, Zn, Pb và Cu) trong đất ở vùng ảnh hưởng của nước thải từ làng nghề có xu hướng được tích lũy cao hơn nhiều so với đất không bị ô nhiễm. Tuy nhiên chúng nằm dưới ngưỡng cho phép đối với đất nông nghiệp theo TCVN 7209-2002. Hàm lượng các kim loại nặng được thu hút và thích lũy trong thóc có xu hướng tăng lên do ảnh hưởng của nước thải từ làng nghề tái chế kim loại. Về lâu dài những tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Tải file “Tác động của làng nghề tái chế kim loại đến môi trường đất và thóc ở Bắc Ninh”. tại đây