Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông ở khu vực miền núi phía Bắc bằng phương thức đào tạo trực tuyến.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Đỗ Vũ Sơn
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Miền núi phía Bắc là khu vực còn nhiều khó khăn. Muốn phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trước hết cần phải ưu tiên phát triển giáo dục. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông là một công việc rất cần thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông cho khu vực. Hình thức bồi dưỡng tập trung định kì như hiện nay có nhiều bất cập, đó là: giáo viên không thường xuyên cập nhật được kiến thức mới; việc đi lại, ăn ở tập trung gây nhiều tốn kém, mất nhiều thời gian.

Tính cấp thiết

Nghiên cứu triển khai bồi dưỡng giáo viên THPT bằng phương thức đào tạo trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đó là:

- Giáo viên thường xuyên được cập nhật kiến thức mới;

- Tiết kiệm chi phí đi lại, ăn, ở;

- Giáo viên có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, học hỏi với nhiều chuyên gia và đồng nghiệp, không bị ngăn cách bởi không gian địa lí;

- Thông qua đào tạo trực tuyến để nắm bắt và triển khai phương thức dạy học hiện đại cho các trường phổ thông trong khu vực.

Mục tiêu

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng, thiết kế các module bài giảng và tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến trên Internet.

- Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình bồi dưỡng giáo viên THPT cho khu vực miền núi phía Bắc.

- Thông qua quá trình đào tạo, trao đổi trực tuyến để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học đại học cho phù hợp với các trường phổ thông trung học.

- Là tiền đề cho việc xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến cho các ngành học, môn học khác.

Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT theo phương thức đào tạo trực tuyến.

- Xây dựng chương trình tổng thể, lựa chọn và thiết kế một số module bài giảng trong chương trình bồi dưỡng giáo viên THPT.

- Triển khai bồi dưỡng thực nghiệm để đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của đề tài.

Tải file Nghiên cứu, triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông ở khu vực miền núi phía Bắc bằng phương thức đào tạo trực tuyến. tại đây

PP nghiên cứu

- Phân tích tổng hợp;

- Phân tích hệ thống;

- Phương pháp bản đồ;

- Thu thập, hệ thống hóa, phân tích tài liệu;

- Phương pháp điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm;

- Phương pháp sử dụng công nghệ dạy học hiện đại;

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm;

- Phương pháp toán thống kê.

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT cho khu vực miền núi phía Bắc.

- Kinh tế, xã hội: Giảm kinh phí đào tạo, hạn chế tối đa việc đi lại cho giảng viên và người học.

ĐV sử dụng

- Các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc

- Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐHTN

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*