Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên môn địa lí THPT theo hướng chủ động cho người học nhằm đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục sau năm 2015
Cơ quan chủ trì Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Đỗ Vũ Sơn
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục sau năm 2015 đòi hỏi phải tiến hành đồng thời ở nhiều khâu, trong đó trang bị lại, bổ sung kiến thức và phương pháp dạy học cho giáo viên nói chung, giáo viên THPT môn địa lí nói riêng là rất quan trọng. Để kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho một số lượng lớn giáo viên môn địa lí THPT được bồi dưỡng và đào tạo lại, rất cần có một phương pháp phù hợp. Đề tài nghiên cứu và đề xuất phương pháp phối kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống để giải quyết vấn đề này.

Mục tiêu

Đưa ra phương pháp, quy trình đào tạo nhằm bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên môn địa lí THPT theo hướng chủ động cho người học nhằm đáp ứng kịp thời việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt nam sau năm 2015, trên cơ sở đó áp dụng cho một số môn học phù hợp khác.

Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng giáo viên môn địa lí THPT bằng việc phối kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống.

- Đề xuất phương án dạy học.

- Xây dựng Website Đào tạo trực tuyến.

- Xây dựng một số nội dung bồi dưỡng môn Địa lí; Triển khai đào tạo thử nghiệm; Đánh giá kết quả và đề xuất các phương án đào tạo.

Tải file Nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên môn địa lí THPT theo hướng chủ động cho người học nhằm đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục sau năm 2015 tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đề xuất phương pháp dạy học mới tiên tiến.

- Kinh tế, xã hội: Giảm đáng kể kinh phí cho quá trình đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên THPT như ăn ở, đi lại, phòng học, giáo trình, chuyên gia,...

- An ninh, quốc phòng:

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*