Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Ngọc Vân
Ngày bắt đầu 02/2013
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

       Một số công trình nghiên cứu có tính chất tương tự và tham khảo bằng tiếng việt và tiếng anh như :

Tiếng Việt

1.      Nguyễn Trần Thanh Bình (2007), Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Sài Gòn, Báo cáo khoa học, , Thành phố Hồ Chí Minh.

2.      Nguyễn Thành Nhân (2009), Các yếu tố tác động vào sự thỏa mãn của khách hàng và những hàm ý của nó đối với hoạt động kinh doanh siêu thị tại TP Hà Nội, Đề tài cấp bộ, Hà Nội.

3.      Trần Thị Hải Anh (2009), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách “du lịch ba lô” tại Nha Trang, luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại học Nha Trang, Nha Trang.

Tiếng Anh

1.      Azleen Ilias, Rahida Abd Rahman, Mohd Zulkeflee Abd Razak (2008), ‘Service Quality and Student Satisfaction: A Case study at Private Higher Education Institutions’.

2.      Thomas P. van Dyke, Leon A . Kappelman, Victor R. Prybutok (2001), MIS quarterly, Vol. 21, No. 2, pp. 195-208, Management Information Systems Research Center. University of Minnesota.

Nitin Seth and S.G. Deshmukh, Prem Vrat (2005), Internnational Journal of Quality & Relibility Management, Emerrald Group Publishing Limited Vol.22 No.9, pp. 913-949.

Tính cấp thiết

Nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của ngành Giáo dục Việt Nam. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa thì chất lượng giáo dục ngày càng trở lên cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của từng trường đại học. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo là một quá trình cần được thực hiện liên tục, những ý kiến nhìn nhận về chất lượng đào tạo từ phía sinh viên – những người đang trực tiếp hưởng thụ dịch vụ đào tạo là một thành phần đóng góp không thể thiếu trong việc thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo của các trường đại học.

Trường đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong đại học Thái Nguyên. Trong những năm qua, trường đã không ngừng phấn đấu nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Hiện nay, trường có 10 chuyên ngành ở bậc đại học, 2 chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và 01 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Hiện nay trường có khoảng 10.000 sinh viên ở các hệ đào tạo và có hơn 220 giảng viên cơ hữu, trên 60% đã đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư.

Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển trong môi trường giáo dục đòi hỏi chất lượng ngày càng cao và mang tính toàn cầu như hiện nay, ban lãnh đạo của trường phải quan tâm đến chất lượng của quá trình đào tạo, đặc biệt là chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên. Từ đó, có thể đề ra giải pháp đúng đắn để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và càng làm thỏa mãn khách hàng sinh viên. Đó cũng là mục tiêu nghiên cứu của đề tài: “Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên”.

Mục tiêu

Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố có khả năng tác động vào sự hài lòng của sinh viên khi theo học tại Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên chủ yếu dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Gi-Du Kang và Jeffrey James.

Kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố trên đến sự hài lòng của sinh viên và mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình.

Kiểm định xem có sự khác nhau hay không về mức độ hài lòng của sinh viên theo các yếu tố cá nhân như giới tính, chuyên ngành đào tạo, loại hình đào tạo và hộ khẩu thường trú.

Đưa ra các giải pháp giúp ban giám hiệu trường nâng cao khả năng quản lý, khả năng cạnh tranh để lại sự hài lòng cho khách hàng sinh viên.

Nội dung

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, các bảng biểu, các phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài nghiên cứu gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Trong chương 1 gồm các nội dung cơ bản sau:

-         Lý luận cơ bản về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng.

-         Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

-         Các mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Trong chương 2 gồm các nội dung cơ bản sau:

-         Thiết kế nghiên cứu: quy trình nghiên cứu, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng.

-         Thang đo.

-         Sử lý và phân tích dữ liệu.

Chương 3: Kết quả phân tích

-         Thông tin mẫu phân tích.

-         Đánh giá độ tin cậy của thang đo.

-         Kiểm định mô hình bằng phân tích hồi quy.

-         Tóm tắt kết quả nghiên cứu và đưa ra khuyến nghị

Tải file Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Nghiên cứu khám phá được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung. Thông tin thu thập từ nghiên cứu ở bước này nhằm khám phá, điều chỉnh và bổ sung các thang đo những yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi theo học tại trương Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên.

         Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp bằng cách phỏng vấn đối tượng nghiên cứu tại các lớp đã chọn. Mục đích của nghiên cứu này là vừa để sàng lọc các biến quan sát, vừa là để xác định các thành phần cũng như giá trị và độ tin cậy thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên và kiểm định mô hình lý thuyết. Phương pháp độ tin cậy Cronbach Alpha, phân tích hồi quy tuyến tính bội thông qua phần mềm SPSS được sử dụng ở bước này để đánh giá thang đo và kiểm định mô hình nghiên cứu.

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*