Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thải Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

 đề tài:“ Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cho ngày một tốt hơn và đáp ứng được với  xu thế phát triển của đất nước.

Tính cấp thiết

Chính sách BHXH là một chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo về mặt thu nhập cho người lao động, khi họ tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động. Chính sách BHXH cũng có tác dụng động viên công nhân, viên chức, quân nhân và người lao động thuộc các thành phần kinh tế khác yên tâm công tác sản xuất, chiến đấu góp phần  thắng lợi vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chính sách BHXH trong các doanh nghiệp được thực hiện không chỉ đảm bảo sự công bằng giữa những người lao động, sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp mà còn đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế. Bước đầu triển khai cho kết quả rất khả quan. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bộc lộ nhiều yếu kém. Các đơn vị doanh nghiệp tham gia chưa có sự hiểu biết rõ ràng về BHXH. Họ chưa coi việc BHXH là qưyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Do vậy họ tham gia chưa tự giác và đầy đủ, thực hiện BHXH đối với khu vực ngoài quốc doanh còn chưa phổ biến, đồng đều nên kết quả còn rất hạn chế. Đặc biệt với khối DNNQD thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng lại cố tình trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ tham gia. Quyền lợi của người lao động không được đảm bảo. cần phải có các giải pháp để cải thiện tình hình này, tạo cở sở thực hiện chích sách BHXH ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tốt hơn. Đây được coi là vấn đề bức xúc hiện nay. Chính vì vậy tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài:“ Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Qua kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cho ngày một tốt hơn và đáp ứng được với  xu thế phát triển của đất nước.

Mục tiêu

Mục  tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cho ngày một tốt hơn và đáp ứng được với  xu thế phát triển của đất nước

Mục  tiêu  cụ  thể

- Hệ thống hoá những vấn đề về lý luận về BHXH, Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh;  mục tiêu và nội dung công tác quản lý thu BHXH.

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại tỉnh Thái Nguyên

- Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu và quản lý thu và tăng trưởng quỹ BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*