Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền NSGA
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tuấn Linh
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Trên thực tế có rất nhiều bài toán tối ưu đa mục tiêu, đặc biệt trong kinh tế, thiết kế và lập lịch. Có rất nhiều phương pháp đã được công bố để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu như phương pháp nhượng bộ dần, phương pháp tìm khoảng cách ngắn nhất tới nghiệm lí tưởng,… Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng. Một trong những phương pháp tiếp cận hiệu quả là sử dụng tính toán mềm, cụ thể là giải thuật di truyền. Phương pháp này đã được chứng minh là đạt được các kết quả khả quan trong các bài toán tối ưu. Kết quả của đề tài có thể sử dụng hỗ trợ cho các môn học Các hệ thống thông minh, điều khiển hiện đại, …

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nghiên cứu giải lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng tiếp cận bằng giải thuật di truyền.

-         Tìm hiểu một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.

-         Tìm hiểu về giải thuật di truyền

-         Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

-         Viết chương trình mô phỏng giải thuật.

Nghiên cứu giải lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng tiếp cận bằng giải thuật di truyền.

-         Tìm hiểu một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.

-         Tìm hiểu về giải thuật di truyền

-         Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

-         Viết chương trình mô phỏng giải thuật.

Nghiên cứu giải lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng tiếp cận bằng giải thuật di truyền.

-         Tìm hiểu một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.

-         Tìm hiểu về giải thuật di truyền

-         Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

Viết chương trình mô phỏng giải thuật.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*