Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu phát triển các bài thí nghiệm xử lý âm thanh trên kit S3CEB2410 EVB/Embest tại trung tâm thí nghiệm
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Huy
Ngày bắt đầu 09/2011
Ngày kết thúc 09/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

  • Hiện nay tại trung tâm thí nghiệm thực hành của Trường có một số kit thí nghiệm Hệ thống nhúng S3CEB2410 EVB/Embest, tuy nhiên các kit này vẫn chưa được đưa vào khai thác.
  • Các ngành học trình độ Đại học và Thạc sỹ thuộc nhóm ngành Điện – Điện tử đều học môn Hệ thống nhúng. Môn học này đặc biệt là với trình độ thạc sỹ vẫn chưa có bài thí nghiệm/thực hành liên qua.

Mục tiêu

Nghiên cứu xây dựng một số bài thực hành thí nghiệm khai thác module vào ra Audio trên kit S3CEB2410 EVB/Embest, nhằm đáp ứng nhu cầu thí nghiệm/thực hành của môn học Hệ thống nhúng, và giúp các học viên làm cơ sở để phát triển các nghiên cứu về xử lý tín hiệu số, lập trình nhúng

Nội dung

  • Nghiên cứu cách thức truy xuất module Audio trên S3CEB2410 EVB/Embest
  • Thiết và cài đặt thử nghiệm một số chương trình về xử lý tín hiệu âm thanh trên S3CEB2410 EVB/Embest
  • Viết các bài thí nghiệm và hoàn thiện báo cáo 

Tải file Nghiên cứu phát triển các bài thí nghiệm xử lý âm thanh trên kit S3CEB2410 EVB/Embest tại trung tâm thí nghiệm tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Trung tâm thí nghiệm Trường ĐHKTCN và các Trường khác có ngành liên quan

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*