Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thiết kế chương trình sinh chữ ký số. Ứng dụng cho việc chuyển công văn điện tử trong mạng nội bộ Đại học Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Huy
Ngày bắt đầu 09/2008
Ngày kết thúc 09/2010

Tổng quan

Hiện nay ĐH Thái Nguyên đã lắp đặt mạng nội bộ cho toàn Đại học, một trong các ứng dụng có thể khai thác từ hệ thống mạng này là phần mềm quản lý và chuyển công văn điện tử. Tuy nhiên một vấn đề khó khăn mà các phòng ban gặp phải khi chuyển công văn qua mạng đó là vấn đề bảo mật và tính xác thực. Nội dung bài báo này thiết kế một giải pháp giúp xác thực các tài liệu chuyển qua mạng thông qua chữ ký điện tử

Tính cấp thiết

Việc ứng dụng mạng để gửi Công văn ngày càng được áp dụng rông rãi, tuy nhiên đi kèm với nó đó là tính bảo mật và tính định danh. Vì có thể  nảy sinh các vấn đề giải mạo công văn, sửa đổi công văn,... Vậy cần có giải pháp để hạn chế tối đâ vấn đè này.

Mục tiêu

Thiết kế và xây dựng được một chương trình cho phép tạo khoá, mã hoá và giải mã 1 file văn bản.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*