Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Dạy học phân hóa ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Thu Hương
Ngày bắt đầu 05/2009
Ngày kết thúc 07/2010

Tổng quan

- Tổng quan về dạy học phân hóa; đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học và thực trạng dạy học theo định hướng dạy học phân hóa ở các lớp học tiểu học có nhiều trình độ;

- Đặc điểm cấu trúc dung dạy học môn toán ở tiểu học;

- Một số giải pháp thực hiện phân hóa dạy học môn toán ở tiểu học;

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*