Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Phương pháp dạy học Toán 1 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học.
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Thu Hương
Ngày bắt đầu 03/2009
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

- Xây dựng cơ sở lí luận cho việc thiết kế bài giảng điện tử học phần PPDH Toán 1 trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học theo hướng phát triển tích cực.

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài  giảng môđun PPDH toán 1.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*