Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi - mùn cưa
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Bùi Minh Quý, Vi Thị Thanh Thuỷ, Vũ Quang Tùng, Phan Thị Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 93 Số 5 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Vật liệu compozit polyanilin – mùn cưa (PANi–mùn cưa) được tổng hợp bằng phương pháp hóa học trong môi trường axit với sự có mặt của chất oxi hóa amoni pesunphat. Đặc trưng và cấu trúc hình thái học bề mặt vật liệu được đánh giá thông qua phân tích phổ hồng ngoại IR và ảnh SEM. Nghiên cứu tính chất của vật liệu thông qua khả năng hấp phụ Cr(VI). Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu hấp phụ này có khả năng hấp phụ Cr(VI) ở môi trường pH = 3, thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 50 phút, dung lượng hấp phụ cực đại đạt 90,09 mg/g.

Tải file Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi - mùn cưa tại đây