Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên On the associated primes and the supports of generalized local cohomology modules (Scopus)
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nguyen Van Hoang
Nhà xuất bản / Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (Scopus) Tập 33 Số 2 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

In this note, we prove the following results: (1) if \dim(N) <= 3 then \Ass(H^i_I(M,N)) is finite for all i >= 0; (2) Let d = \dim(R) and s(I,M) = \depth(M/I^nM) for some large n. If N has finite injective dimension then we have H^i_I(M,N) = 0 for all i > d−s(I,M), H^d_I(M,N) is Artinian, and Supp(H^{d−1}_I(M,N)) is finite.

 

Tải file On the associated primes and the supports of generalized local cohomology modules (Scopus) tại đây