Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương, 72(10), 48-52.
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thế Chính, Dương Nghĩa Bang, Phan Thanh Phương, Khiếu Thị Tâm, Phạm Thị Thắm, Lê Thị Xuân, Bùi Thị Thúy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung