Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Can thiệp cho trẻ rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, khó khăn và giải pháp
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Lê Thị Phương Hoa,Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Như Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Dạy và học ngày nay Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 0,5
Tóm tắt nội dung

Những vấn đề khó khăn trong tâm lý trẻ, đặc biệt vấn đề rỗi nhiễu tâm trí. Biện pháp can thiệp khắc phục khó khăn cho trẻ