Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Điều tra, nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
Nhà xuất bản / Tạp chí Báo cáo khoa học - Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

 Kết quả điều tra cây thuốc của dân tộc Tày tại Định Hóa – Thái Nguyên xác định được 307 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 244 chi, 102 họ thực vật của 5 ngành thực vật. Trong đó, ngành Mộc lan là đa dạng nhất với 89 họ, 231 chi và 292 loài; tiếp đến là ngành Dương xỉ có 9 họ, 9 chi, 10 loài; ngành Thông với 2 họ, 2 chi, 3 loài; cuối cùng là 2 ngành Thông đất và Cỏ tháp bút đều có 1 họ, 1 chi, 1 loài. Các họ có số loài cây thuốc nhiều nhất tại khu vực nghiên cứu là: Euphorbiaceae (20 loài), Asteraceae (17 loài), Fabaceae (13 loài), Acanthaceae (12 loài), Rutaceae (12 loài), Verbenaceae (11 loài) và Poaceae (10 loài). Có 7 chi có từ 4 loài cây thuốc trở nên, trong đó chi Citrus thuộc họ Rutaceae là nhiều nhất (5 loài). Số loài cây thuốc quý hiếm và nguy cấp cần bảo vệ là 15 loài, chiếm 4,89% tổng số loài cây thuốc ở khu vực nghiên cứu.

Tải file Điều tra, nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tại đây