Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tổng hợp và nghiên cứu hiđrazit 2-hexylxinconinic N-thế
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Trần Quốc Sơn, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tổng hợp được 18 hiđrazit N-thế của axit 2-hexylxinconinic, và xác định được cấu tạo của chúng bằng phương pháp vật lý. Đã khảo sát phổ UV, IR, 1HNMR, 13CNMR, MS và thăm dò hoạt tính kháng khuẩn-kháng nấm của các chất tổng hợp được

Tải file Tổng hợp và nghiên cứu hiđrazit 2-hexylxinconinic N-thế tại đây