Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất do ảnh hưởng của nước thải làng nghề tái chế nhôm ở Yên Phong – Bắc Ninh”.
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 1895 - 2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo này nêu lên một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất, tái chế kim loại đên chất lượng môi trường đất nông nghiệp ở làng nghề tái chế nhôm huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Tải file “Sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất do ảnh hưởng của nước thải làng nghề tái chế nhôm ở Yên Phong – Bắc Ninh”. tại đây