Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đọc dữ liệu từ Camera hiển thị trên màn hình LCD TFT bằng FPGA NanoBoard 2.
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tuấn Anh
Ngày bắt đầu 11/2011
Ngày kết thúc 05/2012

Tổng quan

-          Tìm hiểu chuẩn truyền thông Video stream

-          Tìm hiểu phương pháp hiển thị dữ liệu lên màn hình LCD TFT

-          Tìm hiểu phần cứng hệ thống nhúng

-          Xây dựng phần cứng nhúng trên nền FPGA NB2

-          Lập trình phần mềm nhúng

Tính cấp thiết

Môn học Thiết kế VLSI chưa có phần thực hành, mới chỉ trên lý thuyết.

Nhu cầu cấp thiết được tìm hiểu, học tập, thực hành trên thiết bị FPGA Nano Board 2 của sinh viên.

Mục tiêu

Nghiên cứu lý thuyết, xây dựng chương trình trên FPGA NanoBoard 2 để đọc dữ liệu từ Camera và hiển thị trên màn hình LCD TFT.

Nội dung

 

1 Tìm hiểu môi trường thiết kế Altium Designer và NanoBoard 2.
2 Thiết kế chương trình đọc dữ liệu từ Camera và biểu diễn dữ liệu thu thập được trên màn hình LCD TFT
3 Thử nghiệm chương trình

1 Tìm hiểu môi trường thiết kế Altium Designer và NanoBoard 2.2 Thiết kế chương trình đọc dữ liệu từ Camera và biểu diễn dữ liệu thu thập được trên màn hình LCD TFT3 Thử nghiệm chương trình

 

Tải file Đọc dữ liệu từ Camera hiển thị trên màn hình LCD TFT bằng FPGA NanoBoard 2. tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

ĐH Kỹ Thuật Công nghiệp

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*