Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng bài giảng điện tử môn “Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn kim loại” theo hướng tích cực hóa người học
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa - Công nghệ thực phẩm
Chủ nhiệm(*) Trương Thị Thảo
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-  Biên soạn được 01 bài giảng điện tử có nội dung phù hợp với chương trình khung chi tiết của môn học, đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

-  Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc tiếp thu và tư duy kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.

Nội dung

PP nghiên cứu

Thu thập tài liệu liên quan

Soạn bài giảng

Chuyển bài giảng sang dạng giáo án điện tử

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*