Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa - Công nghệ thực phẩm
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Thu Hà
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Thứ nhất, Đối với công tác tổ chức thi, kiểm tra, việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phù hợp là căn cứ quan trọng để đánh giá khách quan kết quả học tập của sinh viên, dễ dàng phân loại được sinh viên tích cực học tập, có năng lực tư duy sáng tạo với sinh viên không tích cực học tập, hạn chế trong tư duy, vận dụng thực tiễn. Đồng thời, đánh giá được tương đối chính xác kết quả quá trình giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học.

Thứ hai, xây dựng ngân hàng trắc nghiệm phù hợp sẽ kích thích được tính tích cực học tập, sự tư duy sáng tạo, nâng cao được trách nhiệm đối với việc học của sinh viên, nhờ đó sinh viên dễ dàng chuyển được kiến thức từ bên ngoài vào trong đầu óc để tạo thành kiến thức, hiểu biết của chính sinh viên.

Thứ ba, xây dựng ngân hàng trắc nghiệm phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý việc thi kết thúc môn học. Vì đối với học phần Hóa Phân tích 1, là học phần bắt buộc không chỉ đối với sinh viên nghành Hóa mà còn bắt buộc đối với SV một số ngành có liên quan (CN Sinh, CgN Sinh, KHMT, Địa lý...), do đó số lượng SV đông. Vì vậy, việc tổ chức thi trắc nghiệm sẽ giúp cho việc coi thi, chấm thi đơn giản và nhanh hơn.

Mục tiêu

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1, áp dụng vào các đợt thi giữa kì và thi kết thúc học phần Hóa phân tích 1, bắt đầu từ k10 trở đi.

Nội dung

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với các cấp độ (biết, hiểu, nâng cao) cho học phần Hóa Phân tích 1

-          Số tín chỉ: 03 TC 

-          Số lượng câu hỏi: 600 câu hỏi độc lập

+ Phần Hoạt độ và axit-bazo: 150 câu

+ Phần phản ứng tạo phức: 75 câu

+ Phần phản ứng kết tủa: 45 câu

+ Phần phản ứng oxi hóa khử: 60 câu

+ Phần chuẩn độ axit: 60 câu

+ Chuẩn độ bazo: 60 câu

+ Chuẩn độ phức chất và chuẩn độ kết tủa: 60 câu

+Chuẩn độ oxi hóa khử và phần thực hành: 90 câu

Tải file Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1 tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

Bộ đề thi trắc nghiệm Phân tích 1 gồm 600 câu hỏi độc lập bao quát toàn bộ nội dung học phần

ĐV sử dụng

-          Áp dụng để kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh viên một cách khách quan cho học phần Hóa Phân tích 1- Tại trường ĐHKH

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*